Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“) sa zišla piatykrát na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v online svete o 13,00 hod 15. októbra 2020. Otvorenie a privítanie Rokovanie otvorila predsedníčka Sektorovej rady, ktorá skonštatovala, že pri 84% účasti členov Sektorovej rady je uznášania schopné. V úvode privítala všetkých prítomných vrátane dvoch nových členov Sektorovej rady:  Ing. Michala […]

5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

V poradí piate rokovanie Sektorovej rady prebehlo v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Piateho rokovania sa zúčastnilo 20 členov Sektorovej rady z celkového počtu 28. Z toho 2 členky boli počas rokovania pripojené online. Členovia Sektorovej rady, ktorí sa nezúčastnili rokovania požiadali tajomníčku o ospravedlnenie. Dôvodom ich neúčasti boli prevažne nečakané pracovné povinnosti. Program a vyhodnotenie Program piateho rokovania bol rozmanitý v […]

Piata regionálna debata o vzdelávaní budúcnosti!

Vážení účastníci,dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 5. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Debata prebehne v utorok 3.11.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na […]

PRE SEKTOR STAVEBNÍCTVA NEUVAŽOVAŤ S EXISTENCIOU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ

Táto požiadavka je súčasťou spoločného vyhlásenia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré bude doručené Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Účelom tohto vyhlásenia je zabezpečiť kvalitu stavieb a vybraných stavebných (dokončovacích) činností. Sme potešení, že Sektorová rada využíva svoju činnosť aj na aktivity mimo projektového zámeru a že členská základňa spoločným hlasom žiada aj touto cestou zmenu k lepšiemu. Prehľad […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport tak ako ostatný raz, v špeciálnom režime. Tentokrát však bolo rokovanie spojením on-line rokovania a prezenčnej formy, za prísneho dodržiavania súčasných epidemiologických nariadení spojených s preventívnou ochranou proti ochoreniu COVID-19. Manažérske zhrnutie dosiahnutých výsledkov Predseda Sektorovej rady Pavel Ondek spolu s pani tajomníčkou Danou Mažgútovou prítomným poďakovali za aktívnu prácu pri plnení úloh Sektorovej rady. […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v krásnom prostredí Štiavnických vrchov v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach. Účasť a hostia na rokovaní Rokovania sa zúčastnilo 18 z 27 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Rokovania sa zúčastnil aj Viliam Göbl ako pozorovateľ […]