Novinky

SEKTOR KULTÚRY A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU MÁ SVOJU PRVÚ STRATÉGIU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pracovníci a pracovníčky v kultúre a kreatívnom priemysle (KKP) patria medzi najviac ohrozené skupiny na dnešnom trhu práce. Je to najmä preto, že kultúrne odvetvia, predovšetkým živá kultúra, patria k najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva v dôsledku pandémie COVID-19. Zároveň platí, že kultúra je významným fenoménom pri kultivácii spoločnosti, ako aj dôležitým mobilizátorom európskeho hospodárstva, ktorý stimuluje inovácie, kreativitu a hospodársky […]

Pobijú sa v sektore remeslá a osobné služby inovácie s tradíciou?

Na svete je jedinečný dokument. Ide o aktualizovanú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte do roku 2030, ktorú v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore […]

Netreba byť vizionárom, treba prelúskať stratégiu

Aktualizovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo v horizonte 2030 je dokument, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre potravinárstvo a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj samotnú víziu akým smerom sa sektor […]

Jedinečná Sektorová stratégia pre rozvoj ľudských zdrojov pre chémiu a farmáciu

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu pripravila v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Chemický a farmaceutický priemysel musíme chápať v širších súvislostiach, nielen ako producenta primárnych chemických a farmaceutických produktov, ale aj ako hnaciu silu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podľa slov predsedu Sektorovej rady, Ing. Vladimíra Očenáša, čaká chemický […]

Ako pripraviť energetiku na Priemysel 4.0? Kľúčom sú ľudské zdroje!

Sektor energetiky, jeden z najdôležitejších sektorov národného hospodárstva, čelí v súčasnosti veľkým výzvam. V súvislosti s prechodom na Priemysel 4.0 dôjde k veľkej transformácii energetiky a zmenám v technológiách a technologických postupoch, s cieľom optimalizácie poskytovania bezpečných a spoľahlivých energií pre obyvateľov, domácnosti a pre ostatné sektory. Tlak na dekarbonizáciu spoločnosti je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej politiky, ale aj svetových snáh. Zmeny v priemyselných technológiách […]

Elektrotechnický sektor ako nástroj konkurencieschopnosti Slovenskej republiky

Sektor elektrotechniky má historicky aj aktuálne významné miesto v hospodárstve Slovenskej republiky, a zamestnáva až 50 tisíc pracovníkov. Elektrotechnike patrí a aj bude patriť prvenstvo v oblasti inovácií, a príchod Priemyslu 4.0 túto priečku bude výrazne upevňovať. Pracovníci v sektore elektrotechniky tak budú musieť čeliť pomerne závažným zmenám vo vzťahu k požiadavkám na ich odborné vedomosti a zručnosti. Vzdelávací systém na Slovensku je nútený sa výrazne […]