Novinky

Partnerstvá a inovácie sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju sektora kultúry a kreatívneho priemyslu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom 9. zasadnutí venovala otázkam spojeným s implementáciou sektorových opatrení navrhnutých v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ). Dôležitá bude spolupráca pri premietnutí kľúčových opatrení zo SSRĽZ do rezortnej stratégie rozvoja kultúry, ako aj do ďalších politík štátu predovšetkým pod gesciou ministerstva školstva, ministerstva kultúry a ministerstva práce. Leitmotívom pôsobenia Sektorovej rady je […]

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Strojársky priemysel predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a v slovenskom priemysle si udržuje stabilné postavenie. V kontexte postavenia sektora a jeho vplyvu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné trvalého rozvoja a udržania konkurencieschopnosti. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na […]

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV v sektore sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály do roku 2030

Spoločnosť do roku 2030 podstúpi rozsiahlu transformáciu v dôsledku klimatickej krízy a rapídne nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Táto transformácia výrazne zasahuje i do súčasnej priemyselnej výroby a to i v oblastiach tradičného a nenahraditeľného priemyslu na Slovensku, akým je sektor sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály. Okrem zmien v technológiách v dôsledku nových ekologických opatrení, […]

Kováčik: Plán stavebného sektora sa týka prípravy budúcich pracovníkov

Plán hovorí o potrebe aktualizácie obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré sektorová rada zadefinovala. Zdroj: TASR   Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj […]