Novinky

Trexima Bratislava odprezentovala hlavné trendy smerovania sektora dopravy na medzinárodnej konferencii

V poradí druhý ročník medzinárodnej konferencie Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest sa konal 21. novembra 2019 v Trenčianskych Tepliciach. Organizátorom konferencie bola Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Za účasti zahraničných hostí zo siedmych krajín boli po úvodnom plenárnom zasadnutí organizované odborné sekcie. V rámci nich boli autormi odprezentované príspevky v oblasti dopadu nových trendov […]

Čím viac krížov na chrbte, tým ťažšie nohám!

Ako hovorí jedno z prísloví: ,,Čím viac krížov na chrbte, tým ťažšie nohám“. Tento trend sa preukazuje jednoznačne aj v dátach o tom, ako často zamestnanci, vzhľadom na vek, menia svoje zamestnanie. Vývoj zmien nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov nemal za posledné tri roky v druhom kvartáli výrazné zmeny. Síce sledujeme zníženie rozdielu medzi nastupujúcimi a vystupujúcimi zamestnancami v prvých rokoch pracovného života, […]