Novinky

Netreba byť vizionárom, treba prelúskať stratégiu

Aktualizovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo v horizonte 2030 je dokument, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre potravinárstvo a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj samotnú víziu akým smerom sa sektor […]

Jedinečná Sektorová stratégia pre rozvoj ľudských zdrojov pre chémiu a farmáciu

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu pripravila v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Chemický a farmaceutický priemysel musíme chápať v širších súvislostiach, nielen ako producenta primárnych chemických a farmaceutických produktov, ale aj ako hnaciu silu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podľa slov predsedu Sektorovej rady, Ing. Vladimíra Očenáša, čaká chemický […]

Ako pripraviť energetiku na Priemysel 4.0? Kľúčom sú ľudské zdroje!

Sektor energetiky, jeden z najdôležitejších sektorov národného hospodárstva, čelí v súčasnosti veľkým výzvam. V súvislosti s prechodom na Priemysel 4.0 dôjde k veľkej transformácii energetiky a zmenám v technológiách a technologických postupoch, s cieľom optimalizácie poskytovania bezpečných a spoľahlivých energií pre obyvateľov, domácnosti a pre ostatné sektory. Tlak na dekarbonizáciu spoločnosti je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej politiky, ale aj svetových snáh. Zmeny v priemyselných technológiách […]

Elektrotechnický sektor ako nástroj konkurencieschopnosti Slovenskej republiky

Sektor elektrotechniky má historicky aj aktuálne významné miesto v hospodárstve Slovenskej republiky, a zamestnáva až 50 tisíc pracovníkov. Elektrotechnike patrí a aj bude patriť prvenstvo v oblasti inovácií, a príchod Priemyslu 4.0 túto priečku bude výrazne upevňovať. Pracovníci v sektore elektrotechniky tak budú musieť čeliť pomerne závažným zmenám vo vzťahu k požiadavkám na ich odborné vedomosti a zručnosti. Vzdelávací systém na Slovensku je nútený sa výrazne […]

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Hutníctvo a zlievarenstvo na Slovenku patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu. Rozloženie surovinových zdrojov a geopolitické vplyvy prispeli k vzniku tradícií a k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou. V procese geopolitických zmien, sektor reagoval prostredníctvom transformácie vlastníckych vzťahov v podobe investícií do modernizácie výrobných a obslužných procesov. V súčasnosti je schopný svetovej konkurencie, tak v strojnom vybavení, v automatizovaných výrobných procesoch, […]

Пропозиції роботи з українською мовою (pracovné ponuky s ukrajinským jazykom)

Шановні українські друзі, На цій сторінці ви знайдете пропозиції роботи, де роботодавці шукають кандидатів з українською мовою: ПОКАЗАТИ ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ Milí ukrajinskí priatelia, na tejto stránke nájdete pracovné ponuky, kde zamestnávatelia hľadajú uchádzačov s ukrajinským jazykom. ZOBRAZIŤ PRACOVNÉ PONUKY