Novinky

EVTA vytvára medzinárodné siete

TREXIMA Bratislava sa pohybuje v medzinárodnom prostredí. Je aktívnym a rovnocenným partnerom všetkých členov združených v Európskej asociácii odborného vzdelávania a prípravy EVTA. Podieľa sa na zvyšovaní informovanosti o európskych politických programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, jeho atraktivity, inkluzívnosti a excelentnosti a samozrejme na predstavovaní potrieb a očakávaní profesionálov a študentov. Veľký dôraz sa v súčasnosti dáva […]

V čom bude Aliancia sektorových rád nová

Od 1. februára 2023 vznikla Aliancia sektorových rád ako záujmové združenie právnických osôb. Jej činnosť bez právnej subjektivity trvala desať rokov a definoval ju Zákon o službách zamestnanosti. Zakladateľskú zmluvu Aliancie podpísali sociálni partneri a zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minister práce pri tejto príležitosti ocenil všetky činnosti, ktoré sa doteraz vykonali v prospech […]

Ako by chatbot navrhol platy v TREXIME

Na svete je „hmatateľná“ umelá inteligencia v podobe tretej generácie chatovacieho robota ChatGPT. Tento chatbot potvrdzuje, že umelá inteligencia má nové využitie. Už dokáže zvládnuť aj kreatívne zadania, nielen vyriešiť komplexné dátové úlohy a hľadať zložité vzťahy v matematických a štatistických modeloch, ktoré využíva aj TREXIMA Bratislava. Umelá inteligencia už produkuje kreatívny obsah, ktorý je v niektorých prípadoch na nerozoznanie […]

Vysokokvalifikovaní Slováci odchádzajú do Českej republiky

Bratislava 11. októbra – Jedným z problémov, ktorému musí Slovensko čeliť je odliv mozgov. Najčastejšou cieľovou destináciou, kam Slováci odchádzajú už za štúdiom na vysokej škole a následne tu zostávajú pracovať a žiť je Česká republika (ČR). Najviac Slovákov je v ČR zamestnaných v sekcii Priemyselná výroba (28 % zo všetkých zamestnaných Slovákov v ČR v roku 2021). Nasledujú Veľkoobchod a maloobchod; oprava […]