Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport tak ako ostatný raz, v špeciálnom režime. Tentokrát však bolo rokovanie spojením on-line rokovania a prezenčnej formy, za prísneho dodržiavania súčasných epidemiologických nariadení spojených s preventívnou ochranou proti ochoreniu COVID-19. Manažérske zhrnutie dosiahnutých výsledkov Predseda Sektorovej rady Pavel Ondek spolu s pani tajomníčkou Danou Mažgútovou prítomným poďakovali za aktívnu prácu pri plnení úloh Sektorovej rady. […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v krásnom prostredí Štiavnických vrchov v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach. Účasť a hostia na rokovaní Rokovania sa zúčastnilo 18 z 27 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Rokovania sa zúčastnil aj Viliam Göbl ako pozorovateľ […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v malebnom baníckom kraji v dňoch 23. – 24. septembra 2020 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach. Rokovania sa zúčastnilo 12 z 19 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 63 % účasť. Na rokovanie prijali pozvanie Mgr. Lenka Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR a Viliam Göbl  ako pozorovateľ […]

Digitálni lídri hľadajú spoločné témy

V online priestore komunikačnej platformy MS Teams sa dnes zišli na svojom 5. pravidelnom rokovaní zástupcovia Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Program rokovania Okrem pravidelných tém, kde zhodnotili plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, administratívne a organizačné záležitosti Sektorovej rady a stav tvorby a revízie Národných štandardov zamestnaní, dominovali rokovaniu dva hlavné body. Vyhodnotenie a Prezentácie Ten prvý otvorila manažérka projektu SRI , p. Lucia […]

Energetici rokovali opäť online formou

Vo štvrtok 24. septembra bolo organizované piate rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať. Nový tajomník prvýkrát v akcii Na úvod rokovania všetkých členov privítali predseda Sektorovej rady Vladimír […]

NEČAKAJME NA INOVÁCIE V BUDÚCNOSTI, VÄČŠINA Z NICH JE TU S NAMI UŽ TERAZ

Takéto posolstvo odznelo na piatom rokovaní Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby, ktoré sa konalo 23.9.2020 v priestoroch Železníc SR v Trnave. Aktuálna situácia stále obmedzuje možnosť organizovať stretnutia členov Sektorovej rady bez komplikácií. Preto sme sa tentokrát stretli s polovicou členov osobne a druhá polovica s nami komunikovala na diaľku z online prostredia. Všetko ale fungovalo bez väčších problémov a sme radi, že […]