Novinky

Sektorová rada pre verejné služby a správu schválením Stratégie rozvoja ľudských zdrojov zaznamenala veľký míľnik svojej činnosti

Sektorová rada pre verejné služby a správu schválením Stratégie rozvoja ľudských zdrojov zaznamenala veľký míľnik svojej činnosti  Činnosť členov Sektorovej rady pre verejné služby a správu dosiahla jeden z veľkých parciálnych cieľov, a to vytvorenie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a verejnej správy. Stratégia bola schválená členmi Sektorovej rady na štvrtom spoločnom […]

Elektrotechnici schválili sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 20. mája 2020 sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“). Stretnutie sa však kvôli pretrvávajúcej situácii spôsobenej koronavírusom konalo formou videokonferencie. Používanie videokonferencií ako náhrada za osobné stretnutia sa v ostatnej dobe stalo už bežným prostriedkom a bariéru v pokračovaní na prácach projektu v tom nevideli ani členovia Sektorovej rady.    Hlavným účelom virtuálneho stretnutia bolo […]

Stavebníci vedia, aké zručnosti budú dôležité v roku 2030

Dňa 12. mája 2020 sa uskutočnilo online rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Aj keď nám aktuálna situácia nedovolila stretnúť sa s členmi osobne, všetky body rokovania sme naplnili prostredníctvom online videohovoru.   V úvode rokovania privítal všetkých členov predseda Sektorovej rady, ktorý poskytol dôležité informácie o aktuálnej situácii v sektore stavebníctva vplyvom koronavírusu. Po týchto […]

Zdanlivé takmer 3 mesiace nečinnosti nie sú pravdou – skôr naopak, prišli sme do cieľa!

Činnosť Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa ani napriek nepriaznivej globálnej situácií nezastavila a pokračuje ďalej. Dňa 7. mája sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady v projekte SRI, ktoré sa prvýkrát konalo online formou. Členovia Sektorovej rady sa s pomocou tajomníčky pripravili na  online verziu rokovania, ktorá bola technicky náročnejšia, ale aj vyžadovala […]

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Štvrté rokovanie Sektorovej rady sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom realizovalo prostredníctvom aplikácie Webex. Návrh použitia spomínanej aplikácie vyjadril člen Sektorovej rady, pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.:    „Dovoľujem si navrhnúť rokovanie videokonferenciou, ale niektorým z nástrojom, ktorý je na to určený. Skype má len veľmi obmedzené možnosti. Cez Zoom alebo Webex je možné efektívne riadiť diskusiu a čo je […]

Papierenské odvetvie zažije zmeny

Slovenský celulózo-papierenský a polygrafický priemysel je síce malý, ale tradičný priemysel založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka tomu má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo. Polygrafický priemysel nadväzuje na ďalšie služby – vydavateľstvá, reklamné agentúry, dizajn a v neposlednom rade vytvára podmienky na zachovanie kultúrneho dedičstva.  Papierenský priemysel […]