Novinky

SUMARIZOVALI SME MNOŽSTVO DOBRE VYKONANEJ PRÁCE

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktoré sa konalo 29. apríla 2021 sa opäť nieslo v pozitívnej atmosfére.  Rokovanie sa uskutočnilo online formou cez MS Teams. V poslednom období členovia Sektorovej rady intenzívne pracovali v pracovných skupinách. Ich činnosť tajomníčka prezentovala všetkým členom a samozrejme bol priestor pre ďalšiu diskusiu. Nová stratégia Jednou z úloh, ktorou boli konfrontovaní […]

Chceme zlepšiť situáciu v sektore, aktívne na tom pracujeme

Členovia Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa stretli online formou na siedmom rokovaní 16. apríla 2021. Nakoľko súčasná pandemická situácia nedovoľuje prezenčné stretnutie, nebolo inej cesty ako usporiadať už štvrté online rokovanie. Nakoľko sú všetci členovia už po predchádzajúcich skúsenostiach zvyknutí pracovať takouto formou, rokovanie bolo veľmi príjemné a bez akýchkoľvek problémov. Objem prác sa […]

Vstupujeme do éry technozázrakov

Tempo pribúdania inovácií a produktov sa neustále zrýchľuje. Z tohto hľadiska je výnimočný najmä sektor elektrotechniky. Ľudia sa odjakživa snažili o zjednodušenie svojich každodenných povinností. Za posledné storočie sa ľudstvo posunulo na životnú úroveň, ktorú by sa predtým neodvážil opísať ani ten najodvážnejší autor sci-fi. Naše domácnosti upratujú robotické vysávače, pomocou smart telefónov sa dokážeme […]