Novinky

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo naplno pokračuje v plnení úloh aj napriek pretrvávajúcej pandémii

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo sa 8. októbra 2020 stretla po vyše štyroch mesiacoch opäť v online priestore na svojom 5. rokovaní. Napriek limitovaným osobným stretnutiam počas leta prebiehali jej intenzívne práce aj počas uplynulého obdobia, preto program rokovania bol vskutku intenzívny. Prezentácie Predtým, ako sa pristúpilo k vyhodnoteniu a diskusii hlavných výstupov práce Sektorovej rady, vzbudili záujem členov […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“) sa zišla piatykrát na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v online svete o 13,00 hod 15. októbra 2020. Otvorenie a privítanie Rokovanie otvorila predsedníčka Sektorovej rady, ktorá skonštatovala, že pri 84% účasti členov Sektorovej rady je uznášania schopné. V úvode privítala všetkých prítomných vrátane dvoch nových členov Sektorovej rady:  Ing. Michala […]

5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

V poradí piate rokovanie Sektorovej rady prebehlo v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Piateho rokovania sa zúčastnilo 20 členov Sektorovej rady z celkového počtu 28. Z toho 2 členky boli počas rokovania pripojené online. Členovia Sektorovej rady, ktorí sa nezúčastnili rokovania požiadali tajomníčku o ospravedlnenie. Dôvodom ich neúčasti boli prevažne nečakané pracovné povinnosti. Program a vyhodnotenie Program piateho rokovania bol rozmanitý v […]

Piata regionálna debata o vzdelávaní budúcnosti!

Vážení účastníci,dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 5. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Debata prebehne v utorok 3.11.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na […]

PRE SEKTOR STAVEBNÍCTVA NEUVAŽOVAŤ S EXISTENCIOU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ

Táto požiadavka je súčasťou spoločného vyhlásenia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré bude doručené Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Účelom tohto vyhlásenia je zabezpečiť kvalitu stavieb a vybraných stavebných (dokončovacích) činností. Sme potešení, že Sektorová rada využíva svoju činnosť aj na aktivity mimo projektového zámeru a že členská základňa spoločným hlasom žiada aj touto cestou zmenu k lepšiemu. Prehľad […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport tak ako ostatný raz, v špeciálnom režime. Tentokrát však bolo rokovanie spojením on-line rokovania a prezenčnej formy, za prísneho dodržiavania súčasných epidemiologických nariadení spojených s preventívnou ochranou proti ochoreniu COVID-19. Manažérske zhrnutie dosiahnutých výsledkov Predseda Sektorovej rady Pavel Ondek spolu s pani tajomníčkou Danou Mažgútovou prítomným poďakovali za aktívnu prácu pri plnení úloh Sektorovej rady. […]