Výstupy a výkazy na stiahnutie

V nasledovnej sekcii nájdete všetky relevantné dokumenty k predmetným zisťovaniam.

Zberný portál nájdete na adrese https://zbery.trexima.sk

Názov

Značka

Výkazy na stiahnutie

Číselníky 

Výstupy

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 ISCP(MPSVR SR)1-04 1Q2017
2Q2017
3Q2017
4Q2017
1Q2018
2Q2018
3Q2018
4Q2018
1Q2019
2Q2019
3Q2019
4Q2019
1Q2020
2Q2020
3Q2020

4Q2020

1Q2021

2Q2021

 

Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u SZČO PM (MPSVR SR)1-04      PM(MPSVR SR)1-04  
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku A
V/A (MPSVR SR) 6-01
podnikateľská sféra
Ročný výkaz o pracovných podmienkach ISPP 2021 pre podnikateľov  
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku B
V/B (MPSVR SR) 6-01
nepodnikateľská sféra
Ročný výkaz o pracovných podmienkach ISPP 2021 pre nepodnikateľov  
Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 Výkaz a metodika ročného výkazu ÚNP 1-01  
Polročný výkaz o platoch Platy
(MPSVR SR) 1-02
Výkaz Platy  

Zoznam spolupracujúcich softvérových spoločností nájdete na tejto podstránke:
https://www.trexima.sk/metodika-vykazy-na-stiahnutie/spolupracujuce-softverove-firmy/