Novinky

TREXIMA inovuje informácie o trhu práce v medzinárodnom prostredí

TREXIMA Bratislava realizuje projekt  “Labour market information provision on the EURES portal – Methodological review” pre Európsky orgán práce (ELA). V rámci neho vyvíja novú metodológiu, ktorá umožní zhromažďovať, analyzovať a aktualizovať informácie o trhu práce na portáli EURES.  Portál pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri nábore zamestnancov z celej Európy. […]

Zamestnávatelia vytvorili 7300 nových pracovných príležitostí, hľadajú hlavne operátorov v strojárskej výrobe

V mesiaci apríl pribudlo na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) viac ako 7300 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce. Ide o 3 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Situácia na trhu práce je naďalej priaznivá. Uchádzači o prácu nájdu na portáli ISTP aktuálne 20 000 pracovných ponúk od viac […]

Bratislava a Košice majú ekonomickú výkonnosť vďaka iným regiónom

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB) otvárajú bránu do poznania viacerých súvislostí. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch. Analýzy realizované nad týmito údajmi nie sú preto len odhadom skutočností, ale sú prakticky faktom. Do zamestnania dochádza 450 tis. osôb, každý tretí do Bratislavy V dôsledku výrazných ekonomických rozdielov medzi regiónmi sú osoby často nútené hľadať […]

Vstúpili sme do Paktu pre zručnosti!

Pakt pre zručnosti je súčasťou hlavných opatrení Európskej agendy zručností a v súčasnosti má viac ako 1000 členov. Najviac členov je z Talianska, Španielska a Belgicka. Slovensko s 58 zástupcami patrí medzi najmenej zastúpené krajiny. Pakt pre zručnosti predstavuje spoločnú angažovanosť a prístup k rozvoju zručností a je pevne zakotvený v zásadách Európskeho piliera sociálnych práv. Podporuje aj ciele Zelenej dohody a digitálnej transformácie. […]

Homeoffice sa stáva novou normou: Zamestnanci v IT, odborných a vedeckých činnostiach zvyšujú počty pracujúcich na diaľku

Rok 2020 priniesol so sebou množstvo zmien v pracovnej činnosti a jednou z nich bola aj možnosť pracovať z domu. Homeoffice sa stal nutnosťou, ktorá mala za úlohu minimalizovať riziko šírenia pandémie COVID-19. Podľa štatistického zisťovania o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku, ktorého realizátorom je spoločnosť TREXIMA Bratislava, stále viac osôb využíva […]