Novinky

TREXIMA Bratislava na tému Spravodlivá a etická mzda na Slovensku

Dňa 30.5.2019 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave diskutovalo o spravodlivej a etickej mzde vo väzbe na podmienky odmeňovania slovenských zamestnancov. Konferenciu organizoval Odborový zväz KOVO a Nadácia Friedricha Eberta Slovensko. Na konferencii za našu spoločnosť vystúpil Jozef Krabáč s prezentáciou s názvom Chudobný Slovák, bohatý Slovák. Hlavným posolstvom tejto prezentácie bolo: Mzdy na Slovensku […]

Trexima opäť partnerom súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Titris TatranskáLomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 45. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom bol Integrovaný odborový zväz. Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti […]