Novinky

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore IKT v horizonte roku 2030

Na Slovensku by podľa údajov OECD v nasledujúcich rokoch mohla byť ohrozená približne tretina súčasných pracovných pozícií. Predchádzajúcej generácii zručnosti získané v škole vystačili na 26 rokov. Teraz je to len na 4,5 roka. Predpokladá sa, že 65 % detí ktoré nastúpili do základných škôl pred rokom 2022 bude vykonávať povolania, ktoré dnes ešte neexistujú a na […]

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA SA NEVYHNÚ INOVAČNÝM TRENDOM

S podielom viac ako 9 % na tvorbe národného HDP a zamestnávaním takmer štvrť milióna zamestnancov sa sektor Stavebníctvo, geodézia a kartografia radí medzi najvýznamnejšie sektory. Okrem toho je stavebníctvo odvetvím, v ktorom sú chyby vo výstavbe skôr či neskôr draho zaplatené. Je preto nevyhnutné venovať tomuto sektoru náležitú pozornosť, najmä z hľadiska kvalifikovaných ľudských zdrojov. Zástupcovia sektora Aj […]

SEKTOR KULTÚRY A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU MÁ SVOJU PRVÚ STRATÉGIU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pracovníci a pracovníčky v kultúre a kreatívnom priemysle (KKP) patria medzi najviac ohrozené skupiny na dnešnom trhu práce. Je to najmä preto, že kultúrne odvetvia, predovšetkým živá kultúra, patria k najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva v dôsledku pandémie COVID-19. Zároveň platí, že kultúra je významným fenoménom pri kultivácii spoločnosti, ako aj dôležitým mobilizátorom európskeho hospodárstva, ktorý stimuluje inovácie, kreativitu a hospodársky […]

Pobijú sa v sektore remeslá a osobné služby inovácie s tradíciou?

Na svete je jedinečný dokument. Ide o aktualizovanú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte do roku 2030, ktorú v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore […]

Netreba byť vizionárom, treba prelúskať stratégiu

Aktualizovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo v horizonte 2030 je dokument, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre potravinárstvo a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj samotnú víziu akým smerom sa sektor […]