Novinky

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tretie rokovanie Sektorovej rady sa vzhľadom na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, obmedzovať zhromažďovanie osôb, uskutočnilo formou hlasovaní per rollam.     Stanovisko predsedu Sektorovej rady, Vladimíra Tonku:    „V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, dňa 11.3.2020, formou osobného stretnutia. Odporúčam, aby sa stretnutie uskutočnilo formou per rollam, […]

Vplyv inovácií na automotive a strojárstvo

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou. S podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.   Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, […]