Novinky

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Hutníctvo a zlievarenstvo na Slovenku patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu. Rozloženie surovinových zdrojov a geopolitické vplyvy prispeli k vzniku tradícií a k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou. V procese geopolitických zmien, sektor reagoval prostredníctvom transformácie vlastníckych vzťahov v podobe investícií do modernizácie výrobných a obslužných procesov. V súčasnosti je schopný svetovej konkurencie, tak v strojnom vybavení, v automatizovaných výrobných procesoch, […]

Пропозиції роботи з українською мовою (pracovné ponuky s ukrajinským jazykom)

Шановні українські друзі, На цій сторінці ви знайдете пропозиції роботи, де роботодавці шукають кандидатів з українською мовою: ПОКАЗАТИ ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ Milí ukrajinskí priatelia, na tejto stránke nájdete pracovné ponuky, kde zamestnávatelia hľadajú uchádzačov s ukrajinským jazykom. ZOBRAZIŤ PRACOVNÉ PONUKY

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu.

V rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, ktorý spravuje a implementuje spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. bola zrealizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Hlavným prínosom tohto dokumentu je okrem kvalifikovanej charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030 aj analýza ľudských zdrojov a jeho aktuálneho stavu. V strategickej analýze je kriticky […]

MÁME STRATÉGIU PRE BUDÚCNOSŤ POLYGRAFIE A SPRACOVANIA PAPIERA

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu je síce zložený z dvoch samostatne fungujúcich odvetví, avšak svojimi produktami sú tieto odvetvia výrazne prepojené. Zástupcovia oboch odvetví združení v Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v priebehu roka 2021 spracovali sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. Experti združení v Sektorovej rade zastupujú najvýznamnejších zamestnávateľov sektora, tiež stredné a vysoké školy pripravujúce absolventov na uplatnenie v týchto odvetviach a ďalšie […]

BEZ ODVÁŽNYCH NÁPADOV SA VEĽKÉ VECI NEUDEJÚ

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je unikátnym dokumentom z dielne odborníkov z rôznych oblastí. Tvorcom stratégie je Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorá pôsobí v rámci národného projektu Sektorovo riadeným inováciami k efektívnemu trhu práce a spája zamestnávateľov, pedagógov stredných aj vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy, profesijných združení, ale aj ďalších. Často sa vo verejnej mienke […]

AKÁ BUDE DOPRAVA, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY V ROKU 2030?

Doprava, logistika a poštové služby pôsobia ako samostatné odvetvia, ktoré sú ale navzájom prepojené. Službami ktoré poskytujú, sa navzájom dopĺňajú a tvoria významnú časť národného hospodárstva SR – zamestnávajú približne 150 tisíc zamestnancov a na celkovom HDP tvoria podiel 5,5 %. V rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, sú tieto tri odvetvia súčasťou Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, […]