Novinky

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Strojársky priemysel predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a v slovenskom priemysle si udržuje stabilné postavenie. V kontexte postavenia sektora a jeho vplyvu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné trvalého rozvoja a udržania konkurencieschopnosti. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na […]

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV v sektore sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály do roku 2030

Spoločnosť do roku 2030 podstúpi rozsiahlu transformáciu v dôsledku klimatickej krízy a rapídne nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Táto transformácia výrazne zasahuje i do súčasnej priemyselnej výroby a to i v oblastiach tradičného a nenahraditeľného priemyslu na Slovensku, akým je sektor sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály. Okrem zmien v technológiách v dôsledku nových ekologických opatrení, […]

Kováčik: Plán stavebného sektora sa týka prípravy budúcich pracovníkov

Plán hovorí o potrebe aktualizácie obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré sektorová rada zadefinovala. Zdroj: TASR   Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj […]