Novinky

Vstupujeme do éry technozázrakov

Tempo pribúdania inovácií a produktov sa neustále zrýchľuje. Z tohto hľadiska je výnimočný najmä sektor elektrotechniky. Ľudia sa odjakživa snažili o zjednodušenie svojich každodenných povinností. Za posledné storočie sa ľudstvo posunulo na životnú úroveň, ktorú by sa predtým neodvážil opísať ani ten najodvážnejší autor sci-fi. Naše domácnosti upratujú robotické vysávače, pomocou smart telefónov sa dokážeme […]

Pozor, klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala

Klasifikácia zamestnaní je najdôležitejším nástrojom na poznanie štruktúry trhu práce podľa jednotlivých zamestnaní. Od januára je v platnosti nová vyhláška. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je jedným z výstupov národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktorý sa podarilo dosiahnuť vďaka metodickému vedeniu zo strany Štatistického úradu SR. Najmä v aktuálnom turbulentnom období je mimoriadne dôležité […]