Novinky

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu.

V rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, ktorý spravuje a implementuje spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. bola zrealizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Hlavným prínosom tohto dokumentu je okrem kvalifikovanej charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030 aj analýza ľudských zdrojov a jeho aktuálneho stavu. V strategickej analýze je kriticky […]

MÁME STRATÉGIU PRE BUDÚCNOSŤ POLYGRAFIE A SPRACOVANIA PAPIERA

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu je síce zložený z dvoch samostatne fungujúcich odvetví, avšak svojimi produktami sú tieto odvetvia výrazne prepojené. Zástupcovia oboch odvetví združení v Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v priebehu roka 2021 spracovali sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. Experti združení v Sektorovej rade zastupujú najvýznamnejších zamestnávateľov sektora, tiež stredné a vysoké školy pripravujúce absolventov na uplatnenie v týchto odvetviach a ďalšie […]

BEZ ODVÁŽNYCH NÁPADOV SA VEĽKÉ VECI NEUDEJÚ

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je unikátnym dokumentom z dielne odborníkov z rôznych oblastí. Tvorcom stratégie je Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorá pôsobí v rámci národného projektu Sektorovo riadeným inováciami k efektívnemu trhu práce a spája zamestnávateľov, pedagógov stredných aj vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy, profesijných združení, ale aj ďalších. Často sa vo verejnej mienke […]

AKÁ BUDE DOPRAVA, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY V ROKU 2030?

Doprava, logistika a poštové služby pôsobia ako samostatné odvetvia, ktoré sú ale navzájom prepojené. Službami ktoré poskytujú, sa navzájom dopĺňajú a tvoria významnú časť národného hospodárstva SR – zamestnávajú približne 150 tisíc zamestnancov a na celkovom HDP tvoria podiel 5,5 %. V rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, sú tieto tri odvetvia súčasťou Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, […]

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov vypracovala komplexnú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

Poľnohospodárstvo plní okrem zabezpečovania výživy mnohé dôležité funkcie. Tento multifunkčný rozmer sa v súčasnosti na rôznych politických úrovniach spomína najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalou udržateľnosťou. Posilnenie postavenia poľnohospodárstva totiž dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života. V nadväznosti na toto kľúčové postavenie sektora predstavuje Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v horizonte […]

Výzvy Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch v rámci sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Potrebu nevyhnutnej zmeny v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti obchodu, marketingu, gastronómie a cestovného ruchu pociťovali zamestnávatelia už v období pred pandémiou. K novým výzvam, ktorým bude čeliť tento sektor v nasledujúcich rokoch, sa v dôsledku pandémie pridáva aj obnova dôvery a zvýšenie motivácie pre prácu predovšetkým v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Výzvou pre Sektorovú […]