Novinky

Aké zmeny čakajú sektor vody, odpadu a životného prostredia?

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie spracovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (ďalej len „SRI“) jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Podľa slov predsedníčky sektorovej rady, Ing. Ivany Mahríkovej, PhD., EUR ING „Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich […]

Prvá stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Administratíva, ekonomika a manažment

V priebehu roku 2021 vytvárali experti zo Sektorovej rady pre administratívu, manažment a ekonomiku Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov ako vôbec prvý dokument takéhoto charakteru vo vzťahu k budovaniu kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore, a s prognózou do roku 2030. Stratégia sa kreovala v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v gescii MPSVR SR. Tento […]