Novinky

My v spravodajstve RTVS

Náš kolega František Foltán vypracoval pre redaktora RTVS Vladimíra Amricha odpoveď na jeho otázky zaoberajúce sa problematikou diferenciácie platov a miery “deformácie” rastu miezd osobami s vysokými príjmami. Následne Ľubomír Kadlečík poskytol redaktorovi vyjadrenie na kameru. Reportáž bola odvysielaná v nedeľu 19. septembra 2021 v rámci ekonomického bloku hlavnej večernej spravodajskej relácie Správy RTVS. Správy […]

Počíta s vami trh práce?

Pandémia spôsobená ochorením covid-19 prinútila mnoho firiem k prehodnoteniu procesu výroby či produkcie, zmenila spôsob komunikácie a výrazne urýchlila proces postupnej digitalizácie a robotizácie. Tieto zmeny majú zásadný vplyv aj na slovenský trh práce, ktorý dlhoročne monitoruje a analyzuje  štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava. Obavy niektorých pracovníkov o budúcnosť ich pracovného miesta sú oprávnené. A nejde […]

Minimálna mzda v roku 2021 v krajinách EÚ

Minulý rok bol pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľov ťažkým obdobím. Trh práce, ktorý dlhoročne monitoruje a analyzuje  štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava, značne ovplyvnili protipandemické opatrenia vyvolané ochorením covid-19. Skrátenie pracovného času, povinne čerpané dovolenky, strata zamestnania a z toho vyplývajúca strata príjmov a zárobkov spôsobili vážne hospodárske a sociálne problémy takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva a v živote mnohých rodín a domácností. Medzi tých, […]