Novinky

Spoznajte tím ISTP

Za oponou každého internetového portálu sú vždy ľudia. Monika dnes schvaľuje voľné pracovné miesta od zamestnávateľov, Ivanka telefonuje s používateľmi, Maťka zase vybavuje e-maily a chatuje s uchádzačmi o prácu, Peťo nahadzuje nové články a videá, Pali vymýšľa nové funkcie, testuje, Martin a Palino kódujú v jazyku PHP, Braňo sa stará o databázy, Peťo rieši IT záležitosti a Lucia na to všetko dohliada. Spoznajte náš tím ISTP, ktorý je tu pre Vás :)

Projekty Ústredia PSVR určené pre uchádzačov o zamestnanie

Približne tretinu evidovaných uchádzačov o prácu tvoria mladí ľudia do 29 rokov. Veľakrát ide o absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí nemajú relevantnú prax a po štúdiu sa nevedia uplatniť na trhu práce. Ak aj vy patríte do tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie, zbystrite pozornosť, štát vám totiž dáva k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa vykonávaného zamestnania v roku 2016

Sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie uplatnenia absolventov a stredných a vysokých škôl je nutnou podmienkou pre korigovanie a nastavovanie štruktúry študijných a učebných odborov. V SR sú predmetné údaje zabezpečované v rámci kontinuálneho riešenia úloh Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR, ktoré sa realizujú pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v koordinácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.