Novinky

Najbližšie diskusné fórum na tému: Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?

Dátum: 11. februára 2021Čas: 9:30 – 12:00 hod.Forma: bezplatné ONLINE stretnutie Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?  Súčasný dopyt po absolventoch univerzít s potrebnou kvalifikáciou pre meniaci sa priemysel vysoko prevyšuje ponuku. Až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť absolventov dostatočne pripravených splniť nároky transformujúcich sa podnikov. Ak nedôjde k zosúladeniu vzdelávacích programov s potrebami meniacich […]

Pozvánka na deviatu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 9. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 8.12.2020 od 16:00 – 18:00 on-line. Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti […]

Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na seminár na tému Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce, ktorý sa uskutoční počas tohto týždňa. Prednášky o situácii na slovenskom trhu práce zasiahnutého globálnou pandémiou, ako aj situácie absolventov v tomto novom prostredí  a budúcich výziev nájdete vo forme video prezentácií na webstránke www.trendyprace.sk. […]