Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

V štvrtok 17. septembra sa konalo už piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. Vzhľadom na neutíchajúcu situáciu ohľadom koronavírusu dali členovia Sektorovej rady prednosť rokovaniu prostredníctvom online priestoru, konkrétne cez program MS Teams. Všeobecne však u členov prevažoval názor, že by preferovali osobné stretnutie z dôvodu lepšej osobnej spätnej väzby. Zmeny v zostave Sektorovej rady Rokovanie od začiatku prebiehalo v príjemnej atmosfére s veľkou účasťou. Po […]

Netradičné 5. rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníka a hlasovania per rollam. Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s potrebnými informáciami Sektorovej rade by […]

5. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

V utorok 29. septembra 2020 bolo zorganizované v poradí piate rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, ktoré sa konalo po letnej prestávke. Vzhľadom na situáciu okolo pandémie COVID-19, bolo aj toto rokovanie organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady, ktorý privítal zúčastnených členov a zástupkyňu zo Slovak Business Agency, Ing. Renátu Madzinovú, PhD. Následne si slovo […]

Sektor lesného hospodárstva a spracovania dreva na online rokovaní

Členovia Sektorovej rady sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu opäť stretli online formou na ďalšom zasadnutí takmer po päťmesačnej pauze. Stretnutia sa zúčastnilo 62 % členskej základne, pričom ostatní členovia boli ospravedlnení najmä pre pracovnú vyťaženosť. Členov Sektorovej rady čakal bohatý program predstavený v úvode rokovania. Hlavnými témami bol Plán obnovy Slovenska, národné štandardy zamestnaní a ranking poskytovateľov vzdelávania. Vyhodnotenie stratégií sektorov Tajomníčka Aliancie sektorových rád odprezentovala vyhodnotenie sektorových stratégií rozvoja […]

Štvrtá debata – vzdelávanie budúcnosti

Vážení účastníci Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní, dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 4. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie´“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Debata prebehne v utorok 27.10.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. […]

„Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 2. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 13.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line. Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, […]