Novinky

Trexima Bratislava odprezentovala hlavné trendy smerovania sektora dopravy na medzinárodnej konferencii

V poradí druhý ročník medzinárodnej konferencie Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest sa konal 21. novembra 2019 v Trenčianskych Tepliciach. Organizátorom konferencie bola Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Za účasti zahraničných hostí zo siedmych krajín boli po úvodnom plenárnom zasadnutí organizované odborné sekcie. V rámci nich boli autormi odprezentované príspevky v oblasti dopadu nových trendov […]