Novinky

Projekty Ústredia PSVR určené pre uchádzačov o zamestnanie

Približne tretinu evidovaných uchádzačov o prácu tvoria mladí ľudia do 29 rokov. Veľakrát ide o absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí nemajú relevantnú prax a po štúdiu sa nevedia uplatniť na trhu práce. Ak aj vy patríte do tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie, zbystrite pozornosť, štát vám totiž dáva k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa vykonávaného zamestnania v roku 2016

Sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie uplatnenia absolventov a stredných a vysokých škôl je nutnou podmienkou pre korigovanie a nastavovanie štruktúry študijných a učebných odborov. V SR sú predmetné údaje zabezpečované v rámci kontinuálneho riešenia úloh Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR, ktoré sa realizujú pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v koordinácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.