Novinky

Sektor celulózy, papiera a polygrafie je opäť v akcii!

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa po piatich mesiacoch stretla na piatom rokovaní, ktoré tak isto ako štvrté, prebiehalo online formou kvôli koronavírusovej pandémii. Členov ale ani sťažené podmienky neodradili ďalej pracovať a posúvať veci dopredu, ako to len ide.  Témy rokovania boli rozmanité. Od národných štandardov zamestnaní, cez témy Plánu obnovy Slovenska, výstupov sektorových stratégií a rankingom poskytovateľov vzdelávania, nevynímajúc inovácie sektora […]

Preprogramujeme Slovensko smerom k digitálnej ekonomike?

Programovanie, v dospievaní zábava, neskôr zručnosť, dnes gramotnosť a zajtra nevyhnutnosť. Hoci si niektorí stále myslia, že digitálna transformácia ešte len príde, realita je iná. Digitálna transformácia už prebieha. A to nie len na úrovni technologických firiem, ale vidíme jej presahy do každodenného života. Už dnes máme technológie, ktoré dovoľujú prepájať mobily napríklad s autom, chladničkou, domácim kinom, či […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Po dlhých šiestich mesiacoch sa Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie stretla konečne osobne. Za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení sa piate rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo v Modre, kde sa osobne stretli nie len členovia sektorovej rady, ale aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pozvanie Sektorovej rady prijal štátny tajomník MŽP SR, Mgr. Juraj Smatana a Mgr. Michal Bakyta, generálny riaditeľ sekcie […]

Ťažká doba aj pre energetiku

Pandémia nového koronavírusu zasiahla spoločnosť vo všetkých sférach, energetický sektor nevynímajúc. V snahe o zastavenie rozširovania ochorenia Covid-19 vydala vláda SR obrovské množstvo opatrení, ktoré sa priamo i nepriamo dotkli prakticky všetkých spoločenských sfér. Dôsledkom týchto obmedzení a kolektívnej uvedomelosti občanov došlo k zníženiu, respektíve pozastaveniu výroby niektorých produktov a zároveň i k redukcii rozsahu […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou

Podobne ako v predchádzajúcom období, ani aktuálna situácia nedovolila členom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože stretnúť sa osobne. Piate rokovanie sa tak opäť konalo dištančne, formou online prezentácie, ktorú tajomníčka zaslala všetkým členom Sektorovej rady. Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov so zmenami v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, vyhodnotila […]