Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Už druhý krát v online svete sa 22. septembra 2020 prostredníctvom Microsoft Teams uskutočnilo v poradí piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada“). Rokovanie začalo o 9,30 hodine úvodným slovom Ing. Jozefa Artima CSc., predsedu Sektorovej rady, ktorý prítomných členov Sektorovej rady uviedol do problematiky rokovania. Stručne vyhodnotil tvorbu a uviedol základné atribúty prijaté vo vypracovanej […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

Piate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa na poslednú chvíľu presunulo zo Šoporne do online priestoru. V dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie sa členovia Sektorovej rady stretli prostredníctvom MS Teams 17. septembra 2020. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií Manažérka projektu SRI, PeaDr. Lucia Lednárová Dítětová, predstavila na úvod rokujúcim členom vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Rokovanie […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

V štvrtok 17. septembra sa konalo už piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. Vzhľadom na neutíchajúcu situáciu ohľadom koronavírusu dali členovia Sektorovej rady prednosť rokovaniu prostredníctvom online priestoru, konkrétne cez program MS Teams. Všeobecne však u členov prevažoval názor, že by preferovali osobné stretnutie z dôvodu lepšej osobnej spätnej väzby. Zmeny v zostave Sektorovej rady Rokovanie od začiatku prebiehalo v príjemnej atmosfére s veľkou účasťou. Po […]

Netradičné 5. rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníka a hlasovania per rollam. Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s potrebnými informáciami Sektorovej rade by […]

5. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

V utorok 29. septembra 2020 bolo zorganizované v poradí piate rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, ktoré sa konalo po letnej prestávke. Vzhľadom na situáciu okolo pandémie COVID-19, bolo aj toto rokovanie organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady, ktorý privítal zúčastnených členov a zástupkyňu zo Slovak Business Agency, Ing. Renátu Madzinovú, PhD. Následne si slovo […]

Sektor lesného hospodárstva a spracovania dreva na online rokovaní

Členovia Sektorovej rady sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu opäť stretli online formou na ďalšom zasadnutí takmer po päťmesačnej pauze. Stretnutia sa zúčastnilo 62 % členskej základne, pričom ostatní členovia boli ospravedlnení najmä pre pracovnú vyťaženosť. Členov Sektorovej rady čakal bohatý program predstavený v úvode rokovania. Hlavnými témami bol Plán obnovy Slovenska, národné štandardy zamestnaní a ranking poskytovateľov vzdelávania. Vyhodnotenie stratégií sektorov Tajomníčka Aliancie sektorových rád odprezentovala vyhodnotenie sektorových stratégií rozvoja […]