Novinky

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 27. – 28. mája 2020 v priestoroch Hotela Hrádok v Jelšave.   Rokovania sa zúčastnilo 22 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 82 % účasť. Šesť členov Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád […]

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime 

Situácia posledných mesiacov nás všetkých motivovala k využívaniu rôznych foriem online nástrojov, vďaka ktorým sme mohli naďalej aktívne spolupracovať so svojimi kolegami. Výnimkou nie sú ani členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, ktorí strávili množstvo hodín online videokonferenciami, počas ktorých sa venovali najmä príprave návrhu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov.   Zavŕšením tejto snahy bolo […]

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníčky a hlasovania per rollam. Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s potrebnými informáciami Sektorovej rade by bolo neosobné […]

Rokovanie v domácich podmienkach

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa konalo trošku netradične – v online priestore. Nakoľko pandémia COVID-19 zasiahla všetkých a všetko a rokovanie sa nemohlo uskutočniť za osobnej účasti členov, aby sa nemuselo zrušiť, bolo potrebné vymyslieť alternatívu. Rokovanie sa konalo 21. mája 2020. Členovia, ktorí nemali s využívaním online konferenčných nástrojov skúsenosti, si pripojenie […]