Portfólio

IS / Digital

V tejto oblasti poskytujeme cenné služby založené na praktických skúsenostiach s množstvom dát a ich analýzou.

Zavrieť produkt

V tejto oblasti poskytujeme cenné služby založené na praktických skúsenostiach s množstvom dát a ich analýzou v oblasti národných a medzinárodných klasifikácií zamestnaní (povolaní), ekonomických činností (podľa odvetví a pododvetví) a odborov vzdelania, špecializovaných informačných systémov. Náš tím expertov má silnú kompetenciu vo vývoji informačných systémov, analytických platforiem na triedenie dát a ich vizualizáciu, budovanie a údržbu dátových skladov, management scorecard systémov a mobilných aplikácií pre všetky typy zariadení. Vytvorili sme niekoľko významných projektov, ktoré spĺňajú najnovšie štandardy a požiadavky moderného digitálneho sveta z hľadiska dizajnu, funkcionality, technických, organizačných a personálnych opatrení na bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť informačných systémov.