Portfólio

IS / Digital

V tejto oblasti poskytujeme cenné služby založené na praktických skúsenostiach s množstvom dát a ich analýzou.

Zavrieť produkt

Naše dlhoročné skúsenosti so získavaním, triedením, spracovávaním, analýzou a interpretáciou množstva dát v oblasti štatistických zisťovaní podľa národných a medzinárodných klasifikácií zamestnaní (povolaní), ekonomických činností a produktov, rovnako ako aj odborov vzdelania nám umožňujú poskytovať Vám cenné služby s nimi súvisiace.

Naše expertné tímy vyvíjajú informačné systémy a analytické platformy na triedenie dát a ich vizualizáciu, budovanie a údržbu dátových skladov, management scorecard systémov a mobilných aplikácií pre všetky typy zariadení. Zrealizovali sme viaceré významné projekty, ktoré spĺňajú najnovšie štandardy a požiadavky moderného digitálneho sveta z hľadiska architektúry, dizajnu, funkcionality, technických, organizačných a personálnych opatrení súvisiacich s bezpečnosťou, spoľahlivosťou a funkčnosťou informačných systémov. Máme skúsenosti s riadením vývoja informačných systémov v zmysle platnej legislatívy, napr. Zákon 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe či Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov. Naša spoločnosť je tiež držiteľom certifikátu riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001.