Novinky

Očakáva sa transformácia zručností na trhu práce!

Pracovné prostredie sa neustále vyvíja a má vplyv aj na zručnosti zamestnancov.  Predpokladá sa, že až 44 % zamestnancov bude čeliť zmenám v požiadavkách na ich základné zručnosti. Najväčší vplyv na zručnosti zamestnancov budú mať nové technológie, a to hlavne tzv. hraničné technológie. To sú tie, ktoré sú na pomedzí existujúcich technológií a vedeckého výskumu a inovácií.

Hraničné technológie, vrátane umelej inteligencie (UI), robotiky, biotechnológií a kvantových technológií predstavujú revolučný pokrok, ktorý ovplyvní nielen pracovné prostredie, ale aj ekonomiku a kultúru. S touto transformáciou prichádza potreba, aby sa zamestnanci prispôsobili vplyvu UI. Je nevyhnutné, aby získavali nové zručnosti a prispôsobovali sa novým technológiám a aby udržali krok s rýchlym tempom zmien v pracovnom prostredí.

Hraničné technológie prinášajú vplyv do rôznych sektorov, od zdravotnej starostlivosti až po energetiku, priemysel a vzdelávanie. Od automatizácie úloh v priemysle po personalizovanú liečbu v zdravotníctve otvárajú tieto technológie dvere pre nové možnosti a výzvy. Prispôsobenie sa technologickým zmenám zostane kľúčovým hnacím motorom transformácie podnikov v nasledujúcich piatich rokoch. S týmto pokrokom prichádzajú aj etické otázky a výzvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto transformácie.

Prieskum tiež identifikoval desať základných zručností, ktoré sú momentálne považované za najdôležitejšie pre zamestnateľnosť, a to:

 • analytické myslenie;
 • kreatívne myslenie;
 • odolnosť;
 • flexibilita a agilita;
 • motivácia a sebauvedomenie;
 • zvedavosť a celoživotné učenie sa;
 • technologická gramotnosť;
 • spoľahlivosť a pozornosť k detailom;
 • empatia a aktívne počúvanie;
 • líderské schopnosti a sociálny vplyv a
 • kontrola kvality.

Potreba základné zručnosti sa v jednotlivých sektoroch mierne líši. Napríklad v sektore médií, zábavy a športu sú vysoko hodnotené empatia, aktívne počúvanie, spoľahlivosť a pozornosť k detailom. V poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove sa zdôrazňuje starostlivosť o životné prostredie a environmentálne správcovstvo, pričom rastie dôležitosť manuálnych zručností, vytrvalosti a schopností v oblasti presnosti a riadenia zdrojov. V sektoroch chemického priemyslu a priemyslu zameranom na vývoj progresívnych materiálov sú významné zručnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie, s dôrazom na líderské schopnosti a sociálny vplyv. V sektore elektroniky, vzdelávania a odbornej prípravy sa kladie dôraz skôr na systémové myslenie zamestnancov.

Prognóza zručností do 2027 ukazuje rastúcu potrebu kognitívnych schopností, s dôrazom na kreatívne myslenie pred analytickým myslením. Technologická gramotnosť sa umiestnila na treťom mieste medzi najrýchlejšie rastúcimi zručnosťami. Do roku 2027 sa očakáva zvýšený význam zručností ako: zvedavosť a celoživotné učenie sa, odolnosť, flexibilita a agilita, systémové myslenie, ako aj znalosti v oblasti UI a big data. Motivácia a sebavedomie budú ďalšími kľúčovými faktormi, ktorých hodnota bude rásť.

Naopak zručnosti, ako je čítanie, písanie a matematická gramotnosť, globálne občianstvo, senzorické spracovanie a manuálne zručnosti, vytrvalosť a presnosť, môžu zažívať menší nárast v dôležitosti v niektorých sektoroch. Tieto aspekty budú menej prioritné v porovnaní so schopnosťami, ktoré sa zameriavajú na riešenie komplexných problémov a prispôsobovanie sa dynamickým zmenám v pracovnom prostredí.

Narastajúci význam kognitívnych zručnosti vo vybraných sektoroch

Zdroj: Future of Jobs Report

Narastajúci význam technologických zručnosti vo vybraných sektoroch

Zdroj: Future of Jobs Report

Vývoj pracovného prostredia do roku 2027 nás privádza do éry nových možností a výziev. Prieskum jasne ukazuje, že zamestnanci čelia nevyhnutným zmenám v ich zručnostiach v dôsledku revolučného vplyvu hraničných technológií. Desať kľúčových zručností pre budúcnosť zdôrazňuje potrebu nielen technických schopností, ale aj emocionálnej inteligencie. Zamestnanci, ktorí budú schopní kombinovať analytické myslenie s kreativitou, odolnosť s empatiou a technologickú gramotnosť so systémovým myslením, budú žiadaní. Je však nevyhnutné, aby spoločnosti a vlády premýšľali o etických normách a pravidlách tejto transformácie, aby sa zabezpečila udržateľná a spravodlivá budúcnosť práce.

Zdroj:

Autor: Alena Minns I Email: [email protected]