Už 30 rokov pre Vás dávame číslam zmysel.

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií.

Sme experti v analýze dát a prognózach na trhu práce

Sme dynamicky sa rozvíjajúca slovenská firma s 30 ročnou tradíciou

Pripravte sa na budúcnosť s kvalitnými štruktúrovanými informáciami

Spracujeme a analyzujeme dáta a zadefinujeme (pre vás) business intelligence

Spoznajte efektívne metódy v oblasti miezd a pracovných podmienok

Vyvíjame nové spôsoby monitorovania pracovných miest od roku 1992

Rešpektujeme a sme súčasťou digitálnej revolúcie, ktorá obohacuje naše myslenie a tým riešenia a produkty odovzdávané na trh.

Dnes zamestnávame niekoľko desiatok ľudí, vďaka ktorých profesionalite vieme poskytovať služby s vysokou úrovňou jedinečnosti.

Portfólio

Kalendár eventov

september 2016

Konferencia „TRENDY V HR“

Bratislava

Konferencia spoločnosti Mafra Slovakia a Hospodárskych novín „TRENDY V HR“, s hlavnou témou a leitmotívom: Prečo ľuďom na Slovensku (ne)platíme veľa. Hotel MERCURE Bratislava.

Zavrieť

Konferencia "New Visions in HR 2016"

Bratislava

9. ročník konferencie New Visions in HR 2016 v Grand Hoteli Pressburg **** Bratislava zameraný na HR ako co-pilot celej organizácie, aký prístup a zručnosti vyžaduje transformovanie HR z podpornej zložky spoločnosti na vedúcu, ako integrovať pracovníkov zo zahraničia, stanovenie cieľov vzdelávania pre jednotlivcov a tímy, recruiter ako ambasádor HR brand.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

október 2016

Národné fórum produktivity 2016

Žilina

Národné fórum produktivity 2016: Nové výrobné technológie – Ľudia – Práca, Holiday Inn, Žilina; Fórum o rozsahu zmien a o ovládnutí technológií v prospech rastu konkurenčnej schopnosti.

Zavrieť

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu

Bratislava

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu organizovaná Priemyselnou Bipartitou v hoteli SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava.

Zavrieť

Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“

Bratislava

Konferencia “Štatistika – zrkadlo spoločnosti“ organizovaná Štatistický úradom SR pod záštitou Štatistického úradu EÚ pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a Európskeho dňa štatistiky so zameraním na vzťahy ŠÚ SR ako producenta oficiálnych štatistických údajov s ich používateľmi z akademickej a vedeckej obce, verejnej správy, peňažníctva a poisťovníctva, podnikateľskej sféry a médií.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

december 2016

Konferencia „25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy“

Bratislava

Medzinárodná vedecká konferencia „25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy“ organizovaná Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a TREXIMOU Bratislava.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

január 2017

Rada vlády pre rozvoj stredného odborného vzdelávania

Bratislava

Rokovanie pracovnej skupiny Rady vlády pre rozvoj stredného odborného vzdelávania pre verifikáciu potrieb trhu práce

Zavrieť

ITF SLOVAKIATOUR

Bratislava

Účasť na panelovej diskusii veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR k prognózam vývoja na trhu práce pre sektor cestovného ruchu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

február 2017

Projektové stretnutie STEP (Erasmus+)

Exeter, UK

Nadnárodné projektové stretnutie projektu STEP, v rámci Erasmus+. Viac informácií o projekte: www.skillstep.eu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

marec 2017

Projektové stretnutie INDESK (Erasmus+)

Haag, Holandsko

Nadnárodné projektové stretnutie projektu INDESK, v rámci Erasmus+.

Zavrieť

Coneco

Bratislava

Účasť na panelovej diskusii k prognózam vývoja na trhu práce pre sektor stavebníctva.

Zavrieť

NEWMATEC 2017

Tále

Znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Viac info na www.newmatec.sk.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

apríl 2017

INNOCHEM

Bratislava

Inovácie vo vzdelávaní talentov v oblasti chémie pre dosiahnutie obchodného úspechu malých a stredných podnikov v inováciách. Viac info na www.zchfp.sk.

Zavrieť

Konferencia SAV

Bratislava

Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy.

Zavrieť

Rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

Bratislava

Stretnutie Sektorovej rady za účelom prerokovania materiálu Učiace sa Slovensko.

Zavrieť

Snem RÚZ

Bratislava

Digitálna transformácia a pripravenosť Slovenska. Viac info na www.ruzsr.sk.

Zavrieť

Konferencia AZZZ SR

Bratislava

Konferencia zameraná na riešenie otázky nedostatku pracovnej sily na Slovensku.

Zavrieť

Mladý Tvorca

Nitra

Prezentácia k uplatniteľnosti žiakov stredných škôl.

Zavrieť

JobEXPO

Nitra

Poradenstvo na trhu práce v stánku ISTP a na pódiu Agrokomplexu, 27. – 28. apríl 2017, Výstavisko Agrokomplexu, Nitra.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

máj 2017

Rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a služby

Trnava

Rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby k vybraným témam.

Zavrieť

Stretnutie ÚPSVaR a MPSVR SR

Bratislava

Uplatnenie absolventov z hľadiska nezamestnanosti, miezd a vykonávaného zamestnania.

Zavrieť

Jarné stretnutie hotelierov HORECA 2017

Žilina

Digitálna transformácia vo vybraných odvetviach v SR a akým spôsobom ovplyvnia digitálne technológie odvetvie HORECA. Viac info na www.zhrsr.sk.

Zavrieť

28. snem ZMOS

Bratislava

Viac info na www.zmos.sk.

Zavrieť

Inžiniersky deň

Bratislava
Zavrieť

Learning by doing

Bratislava

Predstavenie projektov “Analysis and forecasts of labour market developments in the Slovak Republic” a “Cross-border job mobility analysis and recommendations on the recognition of the results of initial and further education – main findings.” Viac info na www.crossvetcompair.eu.

Zavrieť

Rozvíjanie základných a prierezových zručností žiakov

Dunajská Streda

Predstavenie výstupov z projektov Erasmus+ zameraných na rozvíjanie kompetencií učiteľov a základných a prierezových zručností žiakov a študentov a prezentácia moderného on-line poradenského portálu www.istp.sk.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

jún 2017

Konferencia AZZZ SR

Bratislava

Centrum sociálneho dialógu.

Zavrieť

Projektové stretnutie INDESK

Toulouse

Tretie projektové stretnutie partnerov zapojených do projektu Erasmus+ za účelom zvyšovania podnikateľských zručností mladých.

Zavrieť

Projektové stretnutie INDESK (Erasmus+)

Toulouse, Francúzsko

Projektové stretnutie k projektu INDESK. Viac info k projektu: www.business-skills.eu

Zavrieť

Promoting Green Jobs in the Forest sector

Bratislava

Prezentácia “Classification systems for occupations – from ISCO to national systems of occupations and qualifications”. Cieľom workshopu je zdieľanie dobrej praxe a diskusia partnerov pôsobiacich v rámci ale aj mimo lesníckeho sektora o vyzdvihnutí “green jobs” a rozvojo nových zručností pre tento sektor, o podpore udržateľného rozvoja a prechod ku zelenej ekonomike. Viac info na www.foresteurope.org.

Zavrieť

Záverečná konferencia k projektu STEP

Bratislava

Záverečná konferencia zameraná na prezentáciu výsledkov projektu STEP v rámci Erasmus+. Viac informácií o projekte: www.skillstep.eu

Zavrieť

Záverečná konferencia STEP

Bratislava

Záverečná konferencia projektu STEP realizovaného v rámci Erasmus+. V rámci konferencie budú predstavené výstupy projektu zamerané na rozvoj zručností kariérnych poradcov. Viac info na www.skillstep.eu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

november 2017

Projektové stretnutie INDESK

Budapešť, Maďarsko

Nadnárodné stretnutie partnerov k projektu INDESK. Viac informácií o projekte: www.business-skills.eu

Zavrieť

Projektové stretnutie SILVER

Bratislava

Úvodné stretnutie partnerov k projektu SILVER. Viac informácií o projekte: www.silver-skills.eu

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

február 2018

Projektové stretnutie INDESK

Amersfoort, Holandsko

Nadnárodné stretnutie partnerov k projektu INDESK. Viac informácií o projekte: www.business-skills.eu

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

marec 2018

Školenie výchovných a odborných poradcov

Nitra

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Nitra (Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Žilina

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Žilina (Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Banská Bystrica

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Banská Bystrica (Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Lučenec, Veľký Krtíš).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Trnava

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Trnava (Galanta, Piešťany, Senica, Trnava).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Prešov

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Prešov (Bardejov, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Poprad).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Košice

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Košice (Košice, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Trenčín

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Trenčín (Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín).

Zavrieť

Školenie výchovných a odborných poradcov

Bratislava

Školenie výchovných a odborných poradcov k využívaniu ISTP (www.istp.sk) pre spádovú oblasť Bratislava (Bratislava, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda).

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

apríl 2018

Projektové stretnutie SILVER

Amersfoort, Holandsko

Nadnárodné stretnutie k projektu SILVER. Viac info o projekte: www.silver-skills.eu

Zavrieť

Veľtrh práce Job Expo 2018

Nitra

Poradenstvo na trhu práce v stánku ISTP.sk, 26. – 27. apríl 2018, Výstavisko Agrokomplexu, Nitra. Viac informácií na http://jobexpo.sk/sk/

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

máj 2018

Školenie kolektívnych vyjednávačov ECHOZ

Svit

Školenie kolektívnych vyjednávačov ECHOZ na tému zvyšovanie efektívnosti kolektívnych vyjednávaní a normovanie spotreby práce.

Zavrieť

Budúcnosť je v našich rukách

Kaskády, Sliač

Spoločná konferencia AZZZ SR a TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Zavrieť

Projektové stretnutie INDESK

Toulouse, Francúzsko

Nadnárodné stretnutie k projektu INDESK. Viac informácií o projekte: www.business-skills.eu

Zavrieť

Projektové stretnutie SILVER

Nailloux, Francúzsko

Nadnárodné projektové stretnutie partnerov k projektu SILVER. Viac informácií o projekte: www.silver-skills.eu

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

jún 2018

Pracovná skupina ESCO

Brusel, Belgicko

Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov členských štátov k implementácii ESCO v EÚ.

Zavrieť

Aby 50+ neznamenalo mínus

Bratislava

Zameriava sa na populáciu v pracovnom procese – mladú, strednú a hlavne staršiu (silver) generáciu.

Konferencia zameraná na populáciu v pracovnom procese – mladú, strednú a hlavne staršiu (silver) generáciu. V rámci konferencie budú prezentované priebežné výsledky projektu SILVER realizovaného v rámci ERASMUS+.

Viac info o konferencii: http://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon

Viac info o projekte SILVER: www.silver-skills.eu

Zavrieť

CEDEFOP workshop

Thessaloniki, Grécko

Workshop na tému “Skills anticipation methods and practices: indentifying emerging technologies and skill needs for policy”.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

september 2018

Konferencia Trh práce 2018

Bratislava

Naša spoločnosť vystúpila na konferencii Hospodárskych novín s prezentáciami na témy Expanzia ekonomiky a „tichá“ kríza ľudských zdrojov a Dynamika miezd v SR.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

apríl 2019

Veľtrh práce Job Expo 2019

Nitra

Poradenstvo na trhu práce v stánku ISTP.sk, 16. – 17. apríl 2019, areál agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre. Viac informácií na http://jobexpo.sk/sk/

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

október 2019

Úvodná konferencia NP Sektorovo riadené inovácie

Hotel Saffron, Bratislava

Pozývame Vás na úvodnú konferenciu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, na ktorej Vám predstavíme hlavé aktivity projektu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

máj 2020

Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

december 2020

Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce

online

Seminár o situácii na slovenskom trhu práce zasiahnutého globálnou pandémiou, ako aj situácie absolventov v tomto novom prostredí  a budúcich výziev nájdete vo forme video prezentácií na webstránke www.trendyprace.sk. Vaše otázky k uvedenej problematike radi zodpovieme na workshope, na ktorej Vám budú k dispozícií odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a partnerskej spoločnosti Trexima Bratislava.

Zavrieť