Sme experti v analýze dát a prognózach na trhu práce

Sme dynamicky sa rozvíjajúca slovenská firma s 25 ročnou tradíciou

Pripravte sa na budúcnosť s kvalitnými štruktúrovanými informáciami

Spracujeme a analyzujeme dáta a zadefinujeme (pre vás) business intelligence

Spoznajte efektívne metódy v oblasti miezd a pracovných podmienok

Vyvíjame nové spôsoby monitorovania pracovných miest od roku 1992

Rešpektujeme a sme súčasťou digitálnej revolúcie, ktorá obohacuje naše myslenie a tým riešenia a produkty odovzdávané na trh.

Dnes zamestnávame niekoľko desiatok ľudí, vďaka ktorých profesionalite vieme poskytovať služby s vysokou úrovňou jedinečnosti.

Portfólio

Kalendár eventov

september 2016

Konferencia „TRENDY V HR“

Bratislava

Konferencia spoločnosti Mafra Slovakia a Hospodárskych novín „TRENDY V HR“, s hlavnou témou a leitmotívom: Prečo ľuďom na Slovensku (ne)platíme veľa. Hotel MERCURE Bratislava.

Zavrieť

Konferencia "New Visions in HR 2016"

Bratislava

9. ročník konferencie New Visions in HR 2016 v Grand Hoteli Pressburg **** Bratislava zameraný na HR ako co-pilot celej organizácie, aký prístup a zručnosti vyžaduje transformovanie HR z podpornej zložky spoločnosti na vedúcu, ako integrovať pracovníkov zo zahraničia, stanovenie cieľov vzdelávania pre jednotlivcov a tímy, recruiter ako ambasádor HR brand.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

október 2016

Národné fórum produktivity 2016

Žilina

Národné fórum produktivity 2016: Nové výrobné technológie – Ľudia – Práca, Holiday Inn, Žilina; Fórum o rozsahu zmien a o ovládnutí technológií v prospech rastu konkurenčnej schopnosti.

Zavrieť

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu

Bratislava

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu organizovaná Priemyselnou Bipartitou v hoteli SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava.

Zavrieť

Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“

Bratislava

Konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“ organizovaná Štatistický úradom SR pod záštitou Štatistického úradu EÚ pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a Európskeho dňa štatistiky so zameraním na vzťahy ŠÚ SR ako producenta oficiálnych štatistických údajov s ich používateľmi z akademickej a vedeckej obce, verejnej správy, peňažníctva a poisťovníctva, podnikateľskej sféry a médií.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

december 2016

Konferencia „25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy“

Bratislava

Medzinárodná vedecká konferencia „25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy“ organizovaná Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a TREXIMOU Bratislava.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

január 2017

Rada vlády pre rozvoj stredného odborného vzdelávania

Bratislava

Rokovanie pracovnej skupiny Rady vlády pre rozvoj stredného odborného vzdelávania pre verifikáciu potrieb trhu práce

Zavrieť

ITF SLOVAKIATOUR

Bratislava

Účasť na panelovej diskusii veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR k prognózam vývoja na trhu práce pre sektor cestovného ruchu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

február 2017

Projektové stretnutie STEP (Erasmus+)

Exeter, UK

Nadnárodné projektové stretnutie projektu STEP, v rámci Erasmus+. Viac informácií o projekte: www.skillstep.eu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

marec 2017

Projektové stretnutie INDESK (Erasmus+)

Haag, Holandsko

Nadnárodné projektové stretnutie projektu INDESK, v rámci Erasmus+.

Zavrieť

Coneco

Bratislava

Účasť na panelovej diskusii k prognózam vývoja na trhu práce pre sektor stavebníctva.

Zavrieť

NEWMATEC 2017

Tále

Znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Viac info na www.newmatec.sk.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

apríl 2017

INNOCHEM

Bratislava

Inovácie vo vzdelávaní talentov v oblasti chémie pre dosiahnutie obchodného úspechu malých a stredných podnikov v inováciách. Viac info na www.zchfp.sk.

Zavrieť

Konferencia SAV

Bratislava

Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy.

Zavrieť

Rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

Bratislava

Stretnutie Sektorovej rady za účelom prerokovania materiálu Učiace sa Slovensko.

Zavrieť

Snem RÚZ

Bratislava

Digitálna transformácia a pripravenosť Slovenska. Viac info na www.ruzsr.sk.

Zavrieť

Konferencia AZZZ SR

Bratislava

Konferencia zameraná na riešenie otázky nedostatku pracovnej sily na Slovensku.

Zavrieť

Mladý Tvorca

Nitra

Prezentácia k uplatniteľnosti žiakov stredných škôl.

Zavrieť

JobEXPO

Nitra

Poradenstvo na trhu práce v stánku ISTP a na pódiu Agrokomplexu, 27. – 28. apríl 2017, Výstavisko Agrokomplexu, Nitra.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

máj 2017

Rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a služby

Trnava

Rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby k vybraným témam.

Zavrieť

Stretnutie ÚPSVaR a MPSVR SR

Bratislava

Uplatnenie absolventov z hľadiska nezamestnanosti, miezd a vykonávaného zamestnania.

Zavrieť

Jarné stretnutie hotelierov HORECA 2017

Žilina

Digitálna transformácia vo vybraných odvetviach v SR a akým spôsobom ovplyvnia digitálne technológie odvetvie HORECA. Viac info na www.zhrsr.sk.

Zavrieť

28. snem ZMOS

Bratislava

Viac info na www.zmos.sk.

Zavrieť

Inžiniersky deň

Bratislava
Zavrieť

Learning by doing

Bratislava

Predstavenie projektov „Analysis and forecasts of labour market developments in the Slovak Republic“ a „Cross-border job mobility analysis and recommendations on the recognition of the results of initial and further education – main findings.“ Viac info na www.crossvetcompair.eu.

Zavrieť

Rozvíjanie základných a prierezových zručností žiakov

Dunajská Streda

Predstavenie výstupov z projektov Erasmus+ zameraných na rozvíjanie kompetencií učiteľov a základných a prierezových zručností žiakov a študentov a prezentácia moderného on-line poradenského portálu www.istp.sk.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

jún 2017

Konferencia AZZZ SR

Bratislava

Centrum sociálneho dialógu.

Zavrieť

Projektové stretnutie INDESK

Toulouse

Tretie projektové stretnutie partnerov zapojených do projektu Erasmus+ za účelom zvyšovania podnikateľských zručností mladých.

Zavrieť

Promoting Green Jobs in the Forest sector

Bratislava

Prezentácia “Classification systems for occupations – from ISCO to national systems of occupations and qualifications”. Cieľom workshopu je zdieľanie dobrej praxe a diskusia partnerov pôsobiacich v rámci ale aj mimo lesníckeho sektora o vyzdvihnutí „green jobs“ a rozvojo nových zručností pre tento sektor, o podpore udržateľného rozvoja a prechod ku zelenej ekonomike. Viac info na www.foresteurope.org.

Zavrieť

Záverečná konferencia STEP

Bratislava

Záverečná konferencia projektu STEP realizovaného v rámci Erasmus+. V rámci konferencie budú predstavené výstupy projektu zamerané na rozvoj zručností kariérnych poradcov. Viac info na www.skillstep.eu.

Zavrieť
Predošlé eventy
Nasledujúce eventy

apríl 2018

Veľtrh práce Job Expo 2018

Nitra

Poradenstvo na trhu práce v stánku ISTP.sk, 26. – 27. apríl 2018, Výstavisko Agrokomplexu, Nitra. Viac informácií na http://jobexpo.sk/sk/

Zavrieť