Novinky

Trh práce do ucha – podcasty, ktoré Poradia podnikateľom

Vplyv inovácií na každý aspekt nášho života je nepopierateľný. Medzi hlavné inovačné trendy, ktoré nás ovplyvňujú, stále zaraďujeme automatizáciu, digitalizáciu a technológie umelej inteligencie. Tieto a mnohé ďalšie sa bezpochyby dotknú aj trhu práce a ovplyvnia dnešnú a budúcu pracovnú silu, ktorá na ne bude musieť reflektovať adekvátnymi zručnosťami/kompetenciami a prispôsobovaním vlastnej práce novým činnostiam, ktoré […]

Portál ISTP ponúka 5 000 pracovných ponúk pre ukrajinských uchádzačov o prácu

Už uplynul jeden rok, odkedy Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajine. Mnohí Ukrajinci tak museli opustiť svoje domovy a hľadať pomoc v okolitých krajinách. Štatút dočasného útočiska má na Slovensku už 110 000 Ukrajincov, z toho okolo 30 000 našlo u nás aj prácu. Pracovno-poradenský portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) ponúkol pomocnú ruku všetkým Ukrajincom, ktorí si na Slovensku začali […]

Chýbajú digitálne, aj mäkké zručnosti

TREXIMA Bratislava realizovala Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Jeho výsledkami boli okrem stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre 24 sektorov hospodárstva aj séria podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami a novými technológiami. Štátny tajomník Juraj Káčer z MPSVR SR a Lucia Lednárová Dítětová z TREXIMA Bratislava sa v […]

Ako znížiť fluktuáciu zamestnancov?

V TREXIME Bratislava poznáme odpoveď. Je ňou vypracovanie mzdového benchmarku. Nastavenie optimálnej úrovne odmeňovania totiž predstavuje balans medzi efektívnymi personálnymi nákladmi na odmeňovanie a nízkou mierou fluktuácie. Vysoká fluktuácia v dôsledku nízkeho odmeňovania totiž síce znižuje mzdové náklady, ale zvyšuje náklady na nábor, zaškolenie a zapojenie nových zamestnancov. Mzdový benchmark z praxe Na základe štatistických údajov […]