Novinky

Zdanlivé takmer 3 mesiace nečinnosti nie sú pravdou – skôr naopak, prišli sme do cieľa!

Činnosť Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa ani napriek nepriaznivej globálnej situácií nezastavila a pokračuje ďalej. Dňa 7. mája sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady v projekte SRI, ktoré sa prvýkrát konalo online formou. Členovia Sektorovej rady sa s pomocou tajomníčky pripravili na  online verziu rokovania, ktorá bola technicky náročnejšia, ale aj vyžadovala […]

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Štvrté rokovanie Sektorovej rady sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom realizovalo prostredníctvom aplikácie Webex. Návrh použitia spomínanej aplikácie vyjadril člen Sektorovej rady, pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.:    „Dovoľujem si navrhnúť rokovanie videokonferenciou, ale niektorým z nástrojom, ktorý je na to určený. Skype má len veľmi obmedzené možnosti. Cez Zoom alebo Webex je možné efektívne riadiť diskusiu a čo je […]

Papierenské odvetvie zažije zmeny

Slovenský celulózo-papierenský a polygrafický priemysel je síce malý, ale tradičný priemysel založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka tomu má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo. Polygrafický priemysel nadväzuje na ďalšie služby – vydavateľstvá, reklamné agentúry, dizajn a v neposlednom rade vytvára podmienky na zachovanie kultúrneho dedičstva.  Papierenský priemysel […]

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

Je jedným z najväčších spotrebiteľov energie a má značný vplyv na životné prostredie. Zároveň však patrí ku kľúčovým nevyhnutnostiam pre sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti. Hovoríme o sektore dopravy, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie mobility obyvateľov, doručovanie tovarov a služieb. Okrem toho tento sektor určuje tempo hospodárskeho rastu a v oblasti trhu práce zabezpečuje výrazný podiel pracovných […]

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“), dňa 12. marca 2020 využila vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia virtuálnu formu rokovania, keď na základe výzvy tajomníka boli členovia k dispozícii v určenom čase. Odoslala sa im prezentácia so zvukovými nahrávkami, prešli si ju a prebehlo per rollam hlasovanie, tak na úrovni národných štandardov zamestnaní, Záverov […]

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tretie rokovanie Sektorovej rady sa vzhľadom na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, obmedzovať zhromažďovanie osôb, uskutočnilo formou hlasovaní per rollam.     Stanovisko predsedu Sektorovej rady, Vladimíra Tonku:    „V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, dňa 11.3.2020, formou osobného stretnutia. Odporúčam, aby sa stretnutie uskutočnilo formou per rollam, […]