Novinky

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa vykonávaného zamestnania v roku 2016

Sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie uplatnenia absolventov a stredných a vysokých škôl je nutnou podmienkou pre korigovanie a nastavovanie štruktúry študijných a učebných odborov. V SR sú predmetné údaje zabezpečované v rámci kontinuálneho riešenia úloh Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR, ktoré sa realizujú pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v koordinácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.