Novinky

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie žiada podporu hybridného vzdelávania

Bratislava – Jednou z kľúčových tém piateho pravidelného zasadania Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie (“Sektorová rada”), ktoré sa uskutočnilo vo virtuálnom priestore dňa 9.9.2020, bola téma hybridného vzdelávania na Slovensku. Členovia Sektorovej rady vyjadrili podporu iniciatívam, ktoré by viedli k umožneniu kombinovanej/zmiešanej či hybridnej forme vzdelávania aj mimo situácií, ktoré vedú k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania podľa písm. a) ods. 8 […]

Analýza dopadov COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť

Spoločnosť TREXIMA Bratislava realizovala v termíne od 16. júla do začiatku augusta pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťovanie „Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť v rámci vybraných podnikov“. Oslovených bolo 4 720 zamestnávateľov s právnou formou s. r. o. alebo a. s., ktorí mali 20 a viac zamestnancov. Do zisťovania sa zapojilo 2 065 respondentov a čistá návratnosť […]

Inovácie a dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas koronakrízy

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou COVID-19, keďže kultúrne služby a podujatia patria medzi posledné oblasti verejného a ekonomického života, ktoré sú uvoľňované vládami v jednotlivých krajinách EÚ. Naprieč celou Európou možno počuť výzvy aktérov zriaďovaných aj nezriaďovaných subjektov pôsobiacich v sektore KKP, smerujúce k ich divákom, poslucháčom a spotrebiteľom (alebo užívateľom), aby boli […]

4. rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „SR ITaT“) sa uskutočnilo 2. júna 2020 vo virtuálnom priestore platformy Webex. Po úvodných technických problémoch sa slova ujal tajomník, aby účastníkov privítal a previedoljednotlivými bodmi programu. Účastníci rokovania sa venovali dvom zásadným témam – zhodnotenie stavu prípravy dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, […]

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

Cestovný ruch je jedným z hospodárskych odvetví, ktoré boli pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac. V tomto odvetví došlo k rýchlemu poklesu dopytu a nárastu nezamestnanosti. Pre ekonomiky, ktoré sú vo veľkej miere závislé od cestovného ruchu, má táto situácia devastačné následky. Pozastavenie turizmu V turistických destináciách ostali opustené hotely, reštaurácie a bary, zábavné parky, turistické atrakcie aj múzeá sa zatvorili. Kultúrne podujatia, […]