Kontakt

Sídlo spoločnosti
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Drobného 29
P. O. BOX 133
844 07 Bratislava

Fakturačné údaje
IČO
31364381
DIČ
2020343996
IČ DPH
SK2020343996

Spoznajte náš tím

Úsek generálneho riaditeľa

Úseky štatistík a produktivity

Úseky trhu práce a informačných technológií