Novinky

Minimálna mzda v roku 2021 v krajinách EÚ

Minulý rok bol pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľov ťažkým obdobím. Trh práce, ktorý dlhoročne monitoruje a analyzuje  štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava, značne ovplyvnili protipandemické opatrenia vyvolané ochorením covid-19. Skrátenie pracovného času, povinne čerpané dovolenky, strata zamestnania a z toho vyplývajúca strata príjmov a zárobkov spôsobili vážne hospodárske a sociálne problémy takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva a v živote mnohých rodín a domácností. Medzi tých, […]

Najviac rástli mzdy v zdravotníctve

Bratislava 22. júla –  Podľa údajov z Informačného systému o cene práce, ktorý monitoruje aktuálne zárobky sa v dnešnej dobe „oplatí“ byť nielen IT špecialistom, ale aj zdravotníckym zamestnancom. Práve ich mzda zaznamenala najväčší nárast v prvom štvrťroku tohto roka.  Podľa pravidelného zisťovania ISCP (Informačný systém o cene práce) boli v prvom štvrťroku 2021 najvyššie mzdy v zamestnaniach, […]