Novinky

Pozor, klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala

Klasifikácia zamestnaní je najdôležitejším nástrojom na poznanie štruktúry trhu práce podľa jednotlivých zamestnaní. Od januára je v platnosti nová vyhláška. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je jedným z výstupov národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktorý sa podarilo dosiahnuť vďaka metodickému vedeniu zo strany Štatistického úradu SR. Najmä v aktuálnom turbulentnom období je mimoriadne dôležité […]

Najbližšie diskusné fórum na tému: Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?

Dátum: 11. februára 2021Čas: 9:30 – 12:00 hod.Forma: bezplatné ONLINE stretnutie Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?  Súčasný dopyt po absolventoch univerzít s potrebnou kvalifikáciou pre meniaci sa priemysel vysoko prevyšuje ponuku. Až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť absolventov dostatočne pripravených splniť nároky transformujúcich sa podnikov. Ak nedôjde k zosúladeniu vzdelávacích programov s potrebami meniacich […]