Novinky

Nová politická iniciatíva – Akadémia zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska komisia, v druhej polovici apríla tohto roka, predstavila nový balíček aktivít v kybernetickej bezpečnosti. Ide najmä o: návrh Nariadenia o EÚ o kybernetickej solidarite, o návrh novelizácie Nariadenia č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikáciu kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií. Tiež predstavila nelegislatívnu iniciatívu, ktorá zriaďuje Akadémiu kybernetických zručností (Cyber Skills Academy). Návrhy vychádzajú z nedávno […]

TREXIMA inovuje informácie o trhu práce v medzinárodnom prostredí

TREXIMA Bratislava realizuje projekt  “Labour market information provision on the EURES portal – Methodological review” pre Európsky orgán práce (ELA). V rámci neho vyvíja novú metodológiu, ktorá umožní zhromažďovať, analyzovať a aktualizovať informácie o trhu práce na portáli EURES.  Portál pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri nábore zamestnancov z celej Európy. […]

Zamestnávatelia vytvorili 7300 nových pracovných príležitostí, hľadajú hlavne operátorov v strojárskej výrobe

V mesiaci apríl pribudlo na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) viac ako 7300 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce. Ide o 3 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Situácia na trhu práce je naďalej priaznivá. Uchádzači o prácu nájdu na portáli ISTP aktuálne 20 000 pracovných ponúk od viac […]

Bratislava a Košice majú ekonomickú výkonnosť vďaka iným regiónom

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB) otvárajú bránu do poznania viacerých súvislostí. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch. Analýzy realizované nad týmito údajmi nie sú preto len odhadom skutočností, ale sú prakticky faktom. Do zamestnania dochádza 450 tis. osôb, každý tretí do Bratislavy V dôsledku výrazných ekonomických rozdielov medzi regiónmi sú osoby často nútené hľadať […]