Novinky

Chýbajú digitálne, aj mäkké zručnosti

TREXIMA Bratislava realizovala Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Jeho výsledkami boli okrem stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre 24 sektorov hospodárstva aj séria podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami a novými technológiami. Štátny tajomník Juraj Káčer z MPSVR SR a Lucia Lednárová Dítětová z TREXIMA Bratislava sa v […]

Ako znížiť fluktuáciu zamestnancov?

V TREXIME Bratislava poznáme odpoveď. Je ňou vypracovanie mzdového benchmarku. Nastavenie optimálnej úrovne odmeňovania totiž predstavuje balans medzi efektívnymi personálnymi nákladmi na odmeňovanie a nízkou mierou fluktuácie. Vysoká fluktuácia v dôsledku nízkeho odmeňovania totiž síce znižuje mzdové náklady, ale zvyšuje náklady na nábor, zaškolenie a zapojenie nových zamestnancov. Mzdový benchmark z praxe Na základe štatistických údajov […]

Kto má na Slovensku najlepšie zručnosti?

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) predstavilo výsledky Európskeho indexu zručností za rok 2022. Meria sa ním výkonnosť systémov zručností EÚ a pozostáva z troch pilierov. Ideálny výkon každej z krajín sa vyberá z jej výsledkov dosiahnutých za obdobie 7 rokov. Podľa 15 ukazovateľov vyhodnotil CEDEFOP aj Slovenskú republiku. Slovensko sa so svojou celkovou 19. pozíciou radí do […]

Nemáte čas čítať? Pustite si podcast o trhu práce!

TREXIMA Bratislava v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnávateľmi, zástupcami stavovských a profesijných organizácií Vám predstavujú sériu podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami. Pre všetkých priaznivcov prognóz je tu 10 podcastových epizód vo forme rozhovorov s odborníkmi o aktuálnych príležitostiach či problémoch na trhu práce […]