Portfólio

Mzdy a pracovné podmienky

Od roku 1992 vyvíjame a implementujeme efektívne metódy v oblasti výskumu a štatistiky miezd, zamestnanosti a komplexnej produktivity.

Zavrieť produkt

Od roku 1992 vyvíjame a implementujeme efektívne metódy v oblasti výskumu a štatistiky miezd, zamestnanosti a komplexnej produktivity zamerané na elektronické získavanie údajov o cene a nákladoch práce, štruktúrach zamestnanosti, pracovných a sociálnych podmienkach zamestnancov. Systematicky sledujeme a tvoríme nové, originálne metódy monitorovania voľných, vzniknutých a zaniknutých pracovných miest, technológií získavania dát, kvalifikovaných štatistických dopočtov a komplexného hodnotenia výsledkov jednotlivých štatistických zisťovaní.
Spolupracujeme s viac ako 100 softvérovými spoločnosťami. Výberová vzorka pokrýva viac ako polovicu zamestnancov v SR. Pravidelne monitorujeme úroveň pracovných podmienok v SR a štruktúru úplných nákladov práce, ktoré vynakladá zamestnávateľ na svojich zamestnancov.