Portfólio

BIG DATA / Business Intelligence

Schopnosť presne odhadnúť budúcnosť je určená rozsahom, štruktúrou a kvalitou informácií.

Zavrieť produkt

Fúzie množstva dát, ich obohacovanie o externé dáta a definovanie Business intelligence pre koncového zákazníka patria medzi naše hlavné produktové piliere realizované cez e-commerce. Overenými metódami na zber, normalizáciu, analýzu, interpretáciu a prezentáciu dát ponúkame transformáciu dát z rôznych systémov na analytické dáta využívané na ďalšie rozhodovacie procesy, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť aj Vašej organizácie.

Identifikácia existujúcich súvislostí a budúcich trendov na báze rôznych cieľových skupín v B2C a v B2B segmente z hľadiska ich skúseností, správania sa, motivácie, potrieb či očakávaní, je založená na analýze veľkých dát, tzv. Big Data. Naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti a využíva najmodernejšie prístupy v komplexe tejto atraktívnej a progresívnej disciplíny. Máme skúsenosť s prepájaním rozsiahlych administratívnych dát na úrovni štátu, ich konsolidáciu do štruktúrovaných databáz určených na analytické spracovanie a následnú interpretáciu. Výsledky našej práce v tejto oblasti si môžete pozrieť na www.uplatnenie.skwww.trendyprace.sk.