Novinky

Ak sú ženy z Venuše a muži z Marsu, zaslúžia si na Zemi rovnakú mzdu?

Spravodajstvo Európskeho parlamentu uvádza, že ženy zarábajú v EÚ o 13 % menej ako muži. Ako je to na Slovensku? Faktorov vplývajúcich na odmeňovanie žien a mužov  na trhu práce a taktiež na výšku tohto rozdielu existuje viacero. V TREXIMA Bratislava skúmame viaceré z nich. Za jeden z kľúčových faktorov považujeme prerušenie kariérnej cesty ženy v súvislosti s rodičovstvom. Rozdiely medzi hodinovým zárobkom […]

Naj z nášho pracovného portálu ISTP

Pracovný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) aktuálne ponúka viac ako 8 000 inzerátov od 3 000 zamestnávateľov, čo predstavuje 20 000 voľných pracovných miest. Ktorá pozícia je však najinzerovanejšou?  Ktorý zamestnávateľ hľadá najviac nových zamestnancov? Akú všeobecnú spôsobilosť si zamestnávatelia najviac cenia na uchádzačoch? Ktorý inzerát ponúka najvyššiu mzdu? Odpovede na tieto otázky a mnoho […]

TREXIMA prispela do obsahu IV. ročníka EPI konferencie

Zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava s ďalšími skúsenými odborníkmi a zástupcami praxe spoločne diskutovali o aktuálnych témach z oblasti legislatívy a o nových trendoch na trhu práce. V dňoch 23. – 24. 3. 2023 sa zúčastnili konferencie Pracovné právo 2023, ktorá s konala v Demänovskej Doline.  Hlavným organizátorom konferencie bol Poradca Podnikateľa a konala sa pod spoločnou záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí […]

Poznáte najlepšie projekty na podporu digitálnych zručností v Európe?

European Digital Skills Awards 2023 aj tento rok oceňuje prínos organizácií, odborníkov, školiteľov a učiteľov pri podpore digitálnych zručností. Zručnosti, tak potrebné pre Európu v každodennom živote i v práci, sú podporované prostredníctvom rôznych projektov či iniciatív. Poznáte také? Môžete ich nominovať na ocenenie. European Digital Skills Awards 2023 aj tento rok oceňuje prínos organizácií, odborníkov, školiteľov a […]

TREXIMA získala osvedčenie na vykonávanie výskumu a vývoja

Na podporu podnikateľského sektora prostredníctvom kvalitného výskumu v konkurenčnom prostredí štátom poskytovaných grantov vydáva (a odníma) minister školstva na základe návrhu Hodnotiacej komisie MŠVVaŠ SR Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Spoločnosť TREXIMA Bratislava splnila všetky kritéria potrebné na získanie osvedčenia a po februárovom zasadnutí navrhla hodnotiaca komisia osvedčenie udeliť. Keďže je cieľom vydávania osvedčení […]

Stabilným pilierom trhu práce počas pandémie COVID-19 boli firmy, ktoré investovali do prechodu na digitálne prostredie

Aj vďaka výzve Rozvoj zručností na podporu trhu práce sa zamestnanci TREXIMY vzdelávajú nielen v oblasti digitálnych zručností. Pandémia COVID-19 spôsobila významné obavy z budúceho vývoja trhu práce. Nielen pre zamestnávateľov, napr. z hľadiska organizácie výroby, ale najmä pre stabilitu zamestnancov. Tí sa často obávali, či v najbližších mesiacoch nestratia prácu z dôvodu znižovania produkcie, optimalizácie pracovných miest a pod. Ministerstvo […]