Novinky

TREXIMA za otvorené dáta

Od polovice tohto roka začne TREXIMA Bratislava implementovať projekt s názvom Data Opener Central Europe, skrátene DoorCE.

Projekt bude financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje nadnárodné spolupráce, vďaka ktorým je stredná Európa odolnejšia voči výzvam, ktoré nepoznajú hranice a taktiež ich nemožno vyriešiť izolovane.

Otvorené dáta sú informácie, ktoré zhromaždili, vytvorili alebo za ktoré zaplatili orgány verejnej správy a ktoré sú voľne dostupné na opakované použitie. Len zlomok občanov v európskych krajinách má prístup a využíva otvorené dáta poskytované verejnými orgánmi. DoorCE má za cieľ riešiť tento kľúčový problém. Výzvou je vyvinúť užitočné a inovatívne softvérové ​​aplikácie pre rôzne skupiny občanov na rýchle poskytovanie týchto údajov, a to s minimálnym úsilím. Výzva  smeruje na orgány verejnej správy, ktoré zápasia s veľmi rôznorodými a nekvalitnými zdrojmi údajov (textové súbory, databázy, tabuľky atď.), ktoré nie je možné jednoducho poskytnúť občanom.

Na Slovensku bolo v roku 2013 zverejnených len 204 dátových súborov ústredných orgánov štátnej správy. V roku 2022 to bolo už 2 859 datasetov. Aj v rámci ukazovateľa Open Data Maturity sa Slovensko výrazne zlepšilo. Kým v roku 2021 sme spomedzi sledovaných 35 krajín obsadili 33. miesto, v roku 2023 sme sa prebojovali až na 10. miesto. Aj napriek tomuto pokroku a viacerým iniciatívam – Národný katalóg otvorených dát, Open Data portál Ministerstva financií Slovenskej republiky, DATAcube, Open Data portál Finančnej správy, Open Data Bratislava, Open Data Košice – je potrebné sa predmetnej problematike ďalej venovať, navrhovať inovatívne prístupy a zdokonaľovať možnosti poskytovania otvorených kvantitatívnych a kvalitatívnych dát.

Projekt podporí rozvoj digitálnych služieb, ktoré využívajú verejné otvorené dáta. Uskutoční sa to prostredníctvom nových stratégií a nástrojov, ktoré eliminujú vstupné bariéry pre bezpečné poskytovanie otvorených dát v reálnom čase, najmä v regiónoch, ktoré v tejto oblasti ešte významne nepokročili. V dôsledku toho sa zvýšia inovačné kapacity na vývoj nových elektronických aplikácií v oblastiach ako cestovný ruch, životné prostredie a inteligentné mestá.

TREXIMA Bratislava bude v rámci projektu rozvíjať stratégiu sprístupňovania a zabezpečenia otvorených (verejných) údajov a realizovať pilotné testovanie použiteľnosti vytvorených riešení. Spolu s Bratislavským samosprávnym krajom bude realizovať pilotný projekt na Slovensku a organizovať rôzne podujatia pre poskytovateľov a používateľov dát, aby sa zistili ich požiadavky, spätná väzba a názory na priebeh sprístupňovania dát.

Konzorcium projektu pozostáva z 10 partnerov zo 7 európskych krajín:

  1. Poľsko – Warsaw University of Technology
  2. Rakúsko – ICT Linz Ltd.
  3. Chorvátsko – City of Zadar
  4. Slovinsko – Municipality of Velenje
  5. Poľsko – Municipality of Sopot City
  6. Poľsko – City of Warsaw
  7. Nemecko – atene KOM GmbH – Agency for Communication, Organisation and Management
  8. Taliansko – FOS Spa
  9. Slovensko – TREXIMA Bratislava, Ltd.
  10. Taliansko –Liguria Digitale Ltd.

Autor: Kristína Koteková I Email: [email protected]