Novinky

Ako znížiť fluktuáciu zamestnancov?

V TREXIME Bratislava poznáme odpoveď. Je ňou vypracovanie mzdového benchmarku. Nastavenie optimálnej úrovne odmeňovania totiž predstavuje balans medzi efektívnymi personálnymi nákladmi na odmeňovanie a nízkou mierou fluktuácie. Vysoká fluktuácia v dôsledku nízkeho odmeňovania totiž síce znižuje mzdové náklady, ale zvyšuje náklady na nábor, zaškolenie a zapojenie nových zamestnancov. Mzdový benchmark z praxe Na základe štatistických údajov […]

Kto má na Slovensku najlepšie zručnosti?

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) predstavilo výsledky Európskeho indexu zručností za rok 2022. Meria sa ním výkonnosť systémov zručností EÚ a pozostáva z troch pilierov. Ideálny výkon každej z krajín sa vyberá z jej výsledkov dosiahnutých za obdobie 7 rokov. Podľa 15 ukazovateľov vyhodnotil CEDEFOP aj Slovenskú republiku. Slovensko sa so svojou celkovou 19. pozíciou radí do […]

Nemáte čas čítať? Pustite si podcast o trhu práce!

TREXIMA Bratislava v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnávateľmi, zástupcami stavovských a profesijných organizácií Vám predstavujú sériu podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami. Pre všetkých priaznivcov prognóz je tu 10 podcastových epizód vo forme rozhovorov s odborníkmi o aktuálnych príležitostiach či problémoch na trhu práce […]

Zelená ekonomika na stredných školách

TREXIMA Bratislava vypracovala aktualizáciu štátneho vzdelávacieho programu zameraného na ochranu životného prostredia a cirkulárnu/obehovú ekonomiku. Jedna z dominantných tém Európskej únie sa tak dostane do stredných škôl s aktuálnymi požiadavkami zamestnávateľov. Obsahové zameranie analýzy nadväzuje na celosvetový trend prechodu na udržateľné hospodárstvo. Cieľom predkladaného výstupu bolo aktualizovať študijný odbor 3916 M životné prostredie a doplniť ho o prvky cirkulárnej/obehovej ekonomiky. […]