Novinky

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA SA NEVYHNÚ INOVAČNÝM TRENDOM

S podielom viac ako 9 % na tvorbe národného HDP a zamestnávaním takmer štvrť milióna zamestnancov sa sektor Stavebníctvo, geodézia a kartografia radí medzi najvýznamnejšie sektory. Okrem toho je stavebníctvo odvetvím, v ktorom sú chyby vo výstavbe skôr či neskôr draho zaplatené. Je preto nevyhnutné venovať tomuto sektoru náležitú pozornosť, najmä z hľadiska kvalifikovaných ľudských zdrojov. Zástupcovia sektora Aj […]

SEKTOR KULTÚRY A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU MÁ SVOJU PRVÚ STRATÉGIU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pracovníci a pracovníčky v kultúre a kreatívnom priemysle (KKP) patria medzi najviac ohrozené skupiny na dnešnom trhu práce. Je to najmä preto, že kultúrne odvetvia, predovšetkým živá kultúra, patria k najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva v dôsledku pandémie COVID-19. Zároveň platí, že kultúra je významným fenoménom pri kultivácii spoločnosti, ako aj dôležitým mobilizátorom európskeho hospodárstva, ktorý stimuluje inovácie, kreativitu a hospodársky […]

Pobijú sa v sektore remeslá a osobné služby inovácie s tradíciou?

Na svete je jedinečný dokument. Ide o aktualizovanú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte do roku 2030, ktorú v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore […]

Netreba byť vizionárom, treba prelúskať stratégiu

Aktualizovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo v horizonte 2030 je dokument, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre potravinárstvo a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj samotnú víziu akým smerom sa sektor […]

Jedinečná Sektorová stratégia pre rozvoj ľudských zdrojov pre chémiu a farmáciu

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu pripravila v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Chemický a farmaceutický priemysel musíme chápať v širších súvislostiach, nielen ako producenta primárnych chemických a farmaceutických produktov, ale aj ako hnaciu silu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podľa slov predsedu Sektorovej rady, Ing. Vladimíra Očenáša, čaká chemický […]