Novinky

Už 30 rokov pre Vás dávame číslam zmysel

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií, ktoré viedli k najkrajšiemu darčeku – pomyselnej čerešničke na torte, ktorý sme pre Vás pripravili. Je ním  spustenie nového profesionálneho pracovného portálu Worki.sk, ktorý spája zamestnávateľov a uchádzačov o prácu a prináša množstvo inovatívnych nástrojov. Zaujímajú Vás sloty, barometer či filter benefitov? Náš kolega Martin Gymerský (0948 411 744, […]

Prosperujeme a rozširujeme svoje portfólio!

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií. Jej pôsobenie je možné rozdeliť do troch etáp: Štartujeme a etablujeme sa! (1993 – 2003) Prosperujeme a rozširujeme svoje portfólio! (2004 – 2013) Inovujeme a sme jednotkou na trhu! (2014 – 2023) 2004 Po vstupe SR do EÚ sa zintenzívnila medzinárodná spolupráca najmä v rámci programov cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko, […]

Spoločnosť Trexima Bratislava posilnila digitálne zručnosti svojich zamestnancov

V snahe zabezpečiť stabilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu v dobe neistoty a dynamických zmien na trhu práce, sa naša spoločnosť vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodla zvýšiť digitálne zručnosti svojich zamestnancov. Od januára do novembra 2023 prebiehal v našej spoločnosti projekt Rozvoj digitálnych zručností zamestnancov spoločnosti Trexima Bratislava, ktorý poskytol celkovo 33 […]

Digitálna transformácia – pasca alebo príležitosť? 

Slovenská republika má svoju Stratégiu digitálnej transformácie do roku 2030, v ktorej sa predpokladá transformácia industriálnej spoločnosti na informačnú. Tomuto cieľu je nutné prispôsobiť jednotlivé politiky, stanoviť priority, nastaviť regulačné, ako aj nelegislatívne opatrenia a veriť, že budeme mať pevne v rukách digitálnu transformáciu. Tá bude významným spôsobom vplývať na všetkých občanov, štátnu správu, územnú samosprávu a samozrejme tiež […]