Novinky

Chceme zlepšiť situáciu v sektore, aktívne na tom pracujeme

Členovia Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa stretli online formou na siedmom rokovaní 16. apríla 2021. Nakoľko súčasná pandemická situácia nedovoľuje prezenčné stretnutie, nebolo inej cesty ako usporiadať už štvrté online rokovanie. Nakoľko sú všetci členovia už po predchádzajúcich skúsenostiach zvyknutí pracovať takouto formou, rokovanie bolo veľmi príjemné a bez akýchkoľvek problémov. Objem prác sa […]

Vstupujeme do éry technozázrakov

Tempo pribúdania inovácií a produktov sa neustále zrýchľuje. Z tohto hľadiska je výnimočný najmä sektor elektrotechniky. Ľudia sa odjakživa snažili o zjednodušenie svojich každodenných povinností. Za posledné storočie sa ľudstvo posunulo na životnú úroveň, ktorú by sa predtým neodvážil opísať ani ten najodvážnejší autor sci-fi. Naše domácnosti upratujú robotické vysávače, pomocou smart telefónov sa dokážeme […]

Pozor, klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala

Klasifikácia zamestnaní je najdôležitejším nástrojom na poznanie štruktúry trhu práce podľa jednotlivých zamestnaní. Od januára je v platnosti nová vyhláška. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je jedným z výstupov národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktorý sa podarilo dosiahnuť vďaka metodickému vedeniu zo strany Štatistického úradu SR. Najmä v aktuálnom turbulentnom období je mimoriadne dôležité […]