Novinky

Najviac rástli mzdy v zdravotníctve

Bratislava 22. júla –  Podľa údajov z Informačného systému o cene práce, ktorý monitoruje aktuálne zárobky sa v dnešnej dobe „oplatí“ byť nielen IT špecialistom, ale aj zdravotníckym zamestnancom. Práve ich mzda zaznamenala najväčší nárast v prvom štvrťroku tohto roka.  Podľa pravidelného zisťovania ISCP (Informačný systém o cene práce) boli v prvom štvrťroku 2021 najvyššie mzdy v zamestnaniach, […]

SUMARIZOVALI SME MNOŽSTVO DOBRE VYKONANEJ PRÁCE

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktoré sa konalo 29. apríla 2021 sa opäť nieslo v pozitívnej atmosfére.  Rokovanie sa uskutočnilo online formou cez MS Teams. V poslednom období členovia Sektorovej rady intenzívne pracovali v pracovných skupinách. Ich činnosť tajomníčka prezentovala všetkým členom a samozrejme bol priestor pre ďalšiu diskusiu. Nová stratégia Jednou z úloh, ktorou boli konfrontovaní […]