Novinky

Očakáva sa transformácia zručností na trhu práce!

Pracovné prostredie sa neustále vyvíja a má vplyv aj na zručnosti zamestnancov.  Predpokladá sa, že až 44 % zamestnancov bude čeliť zmenám v požiadavkách na ich základné zručnosti. Najväčší vplyv na zručnosti zamestnancov budú mať nové technológie, a to hlavne tzv. hraničné technológie. To sú tie, ktoré sú na pomedzí existujúcich technológií a vedeckého výskumu a inovácií. Hraničné […]

Správne pracovné prostredie podporuje spokojnosť a produktivitu

Pracovné prostredie je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života pracujúcich. Zahŕňa fyzické, psychologické a sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým jednotlivci vykonávajú svoje pracovné úlohy a ako vnímajú svoju prácu. Správne navrhnuté pracovné prostredie môže mať pozitívny vplyv na produktivitu, spokojnosť zamestnancov a ich celkový pracovný život. Vytvoriť optimálne pracovné prostredie nie je jednoduché, no zamestnávatelia by […]

Čo nám prezradili dáta z posledného sčítania obyvateľstva v súvislosti so mzdami?

Raz za desať rokov štát získava rozsiahle informácie o svojich obyvateľoch prostredníctvom sčítania obyvateľov, domov a bytov. História sčítania obyvateľstva u nás siaha až do začiatku 18-teho storočia. Posledné sčítanie v roku 2021 bolo v poradí už tretím sčítaním v histórii samostatnej Slovenskej republiky a prvýkrát prebehlo plne elektronicky. Práve tento fakt otvoril možnosti pre ďalšie a rozsiahlejšie analýzy získaných dát. Tradičnými […]