Novinky

Stredoškolák – technik zarobí viac, ako mnoho vysokoškolákov

Výrazne vyššie mzdy ako rovesníci a nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce. To čaká absolventov stredných škôl technických smerov. V porovnaní s mladými, ktorí skončia spoločensky alebo všeobecne zamerané odbory, sú na tom lepšie. „Dosahujú nižšiu mieru nezamestnanosti, vyššiu optimálnosť vykonávanej profesie a dopyt zamestnávateľov po týchto absolventoch zaznamenáva rastúce tendencie,“ hovorí Ivan Láska, expert úseku štatistiky a prognózovania spoločnosti TREXIMA Bratislava.

Mzdy rástli na celom Slovensku, najviac si polepšila Žilina

Vo všetkých krajoch Slovenska zaznamenala v 4. štvrťroku 2015 priemerná hrubá mesačná mzda nárast. V absolútnom vyjadrení síce všetky regióny stále zaostávajú za Bratislavským krajom, avšak mzdy v nich rástli rýchlejším tempom v porovnaní s hlavným mestom a jeho okolím. Najvýraznejší rast v poslednom štvrťroku 2015 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pocítili zamestnanci v Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytla spoločnosť TREXIMA Bratislava.