Novinky

“Projekt WinWin4WorkLife sa spúšťa s cieľom preskúmať a posilniť vplyv práce na diaľku v celej Európe”

Belval, Luxembursko, 9. februára 2024

Projekt WinWin4WorkLife (skrátene WinWin) odštartoval 9. februára v Luxemburskom meste Belval úvodným stretnutím konzorcia. Spolu s partnermi sa vydávame na prelomovú cestu v rámci programu Horizon Europe, čím sa začína 3,5-ročný prieskum zameraný na komplexné pochopenie a riešenie vplyvov práce na diaľku v Európe. Táto interdisciplinárna iniciatíva spája odborníkov z oblasti ekonómie, geografie, sociológie, mestského plánovania, zdravotníctva a práva s cieľom identifikovať kľúčové podmienky pre zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Okrem toho vytvára priestor pre prognostické modely a návrh politík pre udržateľné smerovanie práce na diaľku.

Cieľ: Rozšírenie interdisciplinárneho chápania sociálnych, ekonomických a priestorových vplyvov práce na diaľku

Základom projektu WinWin je obohatiť interdisciplinárne chápanie sociálnych, ekonomických a priestorových vplyvov práce na diaľku. Spojením pohľadov zamestnávateľov a zamestnancov sa projekt zameriava na určenie základných životných a pracovných podmienok, ktoré podporujú zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a rodovou rovnosťou. Tento cieľ sa týka rôznych prostredí, zahŕňa mestské, vidiecke a cezhraničné oblasti.

Od pandémie COVID-19 mnohí z nás zmenili svoje pracovné postupy a teraz kombinujú prácu v kancelárii s prácou z domu. Nie vždy je však jednoduché zachovať si produktivitu práce a zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Navyše v niektorých oblastiach vidíme, že firmy a domácnosti prehodnocujú svoje pôsobenie a sťahujú sa z miest. Práca na diaľku sa tak môže stať hrozbou pre životaschopnosť našich miest a zvýši tlak na vidiecke oblasti. Na druhej strane to môže byť zároveň riešením pre tieto vidiecke oblasti, z ktorých niektoré čelia úbytku a starnutiu obyvateľstva. Cieľom projektu WinWin je preto lepšie pochopiť takéto sociálne, ekonomické a priestorové vplyvy.” – Veronique Van Acker, koordinátorka projektu WinWin.

Prieskum založený na údajoch v rámci Európy

Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov bude projekt WinWin zhromažďovať unikátne a komplexné údaje v piatich európskych krajinách – v Nemecku, Fínsku, Luxembursku, Portugalsku a na Slovensku. Tieto krajiny boli strategicky vybrané tak, aby reprezentovali odlišné systémy sociálneho zabezpečenia, trhu s bývaním, pracovného trhu a kultúrne normy týkajúce sa práce na diaľku.

Vďaka úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami a obyvateľmi je projekt WinWin pripravený priniesť hmatateľné výsledky, ktoré budú formovať budúce prostredie práce na diaľku. Patrí sem vývoj jednotného slovníka, aktualizovaný koncepčný diagram interakcií súkromného a pracovného života a vytvorenie otvorených súborov údajov pochádzajúcich z prieskumov u zamestnávateľov, zamestnancov, z denníkov trávenia času pri práci z domu a na pracovisku a z kvalitatívnych rozhovorov uskutočnených v rámci prípadových štúdií.

Stanovenie typológií a priestorových prognostických modelov

Okrem toho je cieľom projektu vytvoriť typológie zamestnávateľov a zamestnancov na základe podpory a intenzity využívania práce na diaľku. Úvahy zahŕňajú mestské spoločnosti v porovnaní s vidieckymi, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ochotu znižovať počet zamestnancov alebo sa presúvať, zdravie, produktivitu, nerovnosti a rozdiely v digitálnych zručnostiach.

Rozsiahly plán projektu zahŕňa dodanie piatich priestorových prognostických modelov vo viacerých mierkach, ktoré poskytujú reprezentácie rôznych scenárov prijatia práce na diaľku a prognózy ich priestorových a environmentálnych vplyvov. Tieto modely budú pokrývať mestské, vidiecke, regionálne a cezhraničné oblasti a ponúknu cenné poznatky pre tvorcov politík, výskumníkov a širšiu komunitu. Vďaka spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi tieto modely povedú k rozvoju územných politík založených na dôkazoch.

Tešíme sa, že môžeme viesť WinWin, ktorý spája odborné znalosti s cieľom formovať budúcnosť práce na diaľku v Európe.” – Veronique Van Acker, koordinátorka projektu. 

LISER, Luxemburský inštitút sociálno-ekonomického výskumu, stojí na čele projektu WinWin. Jeho realizáciu zabezpečuje Oddelenie rozvoja miest a mobility. Táto iniciatíva je v dokonalom súlade so záväzkom LISER-u rozširovať poznatky a podporovať verejnú politiku v rámci svojich výskumných oddelení a prierezových programov.

V minulosti sme boli zapojení do iných európskych projektov, ale projekt WinWin je prvým projektom Horizontu Európa, ktorý koordinuje LISER.” – Veronique Van Acker, koordinátorka projektu WinWin4WorkLife.

WinWin spája konzorcium 15 partnerov z celej Európy, ktorí sa venujú lepšiemu pochopeniu toho, ako dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a životom, aby zamestnanci a zamestnávatelia získali obojstranne výhodnú situáciu v rámci využívania práce na diaľku.

Partneri WinWin4WorkLife:

 • LUXEMBOURG INSTITUTE OF SOCIOECONOMIC RESEARCH (LU),
 • EUROQUALITY SAS (FR),
 • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (BE),
 • HBITS (BE),
 • ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA PROLIPTIKIS PERIVALLONTIKIS KAI ERGASIAKIS IATRIKIS (EL),
 • KOMITEEN FOR UNDHEDSOPLYSNING (DK),
 • IST-ID ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO E O DESENVOLVIMENTO (PT),
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (DE),
 • LEIBNIZ-ZENTRUM FUR EUROPAISCHE/WIRTSCHAFTSFORSCHUNG GMBH MANNHEIM (DE),
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (ES),
 • ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE (SK),
 • HELSINGIN YLIOPISTO (FI),
 • UNIVERSITEIT MAASTRICHT (NL),
 • TREXIMA BRATISLAVA SPOL SRO (SK),
 • ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (CH).

Autor: Michal Hrnčiar I Email: [email protected]