Profil firmy

O nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť

Monitorujeme zamestnanosť, mzdový vývoj, pracovné podmienky, produktivitu práce a naším silným pilierom sú odvetvové analýzy. Sme lídrami vo výskume aktuálnych a prognózovaní budúcich požiadaviek trhu práce. Poskytujeme služby v oblasti analýz mikroprostredia pre domáce a zahraničné firmy a inštitúcie. Viac

Naša vízia

Inovácie, rast a konkurencieschopnosť

Chceme aj do budúcna prinášať nové a zásadné pohľady na trh práce, úspešne formovať analytický rozmer, zdokonaľovať prognostické modely a pomáhať tak všetkým subjektom na trhu práce orientovať sa a využiť kľúčové výzvy a príležitosti. Viac

Certifikáty a ocenenia

Kvalita a bezpečnosť sú základnými stavebnými kameňmi našich služieb

Sme držiteľom certifikátov vydaných renomovanou spoločnosťou Lloyd´s Register Quality Assurance:
Systém manažérstva kvality a Systém riadenia informačnej bezpečnosti. Viac