Profil firmy

O nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť

Monitorujeme zamestnanosť, mzdový vývoj, pracovné podmienky, produktivitu práce a naším silným pilierom sú odvetvové analýzy. Sme lídrami vo výskume aktuálnych a prognózovaní budúcich požiadaviek trhu práce. Poskytujeme služby v oblasti analýz mikroprostredia pre domáce a zahraničné firmy a inštitúcie. Viac

Naša vízia

Inovácie, rast a konkurencieschopnosť

Chceme aj do budúcna prinášať nové a zásadné pohľady na trh práce, úspešne formovať analytický rozmer, zdokonaľovať prognostické modely a pomáhať tak všetkým subjektom na trhu práce orientovať sa a využiť kľúčové výzvy a príležitosti. Viac

Certifikát kvality

Kvalita je základný predpoklad našich služieb

Od roku 2002 sme držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem ISO 9001:2015 a STN EN ISO 9001:2016. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad Kódexu postupov Európskeho štatistického úradu. Viac