Novinky

Ako pripraviť energetiku na Priemysel 4.0? Kľúčom sú ľudské zdroje!

Sektor energetiky, jeden z najdôležitejších sektorov národného hospodárstva, čelí v súčasnosti veľkým výzvam. V súvislosti s prechodom na Priemysel 4.0 dôjde k veľkej transformácii energetiky a zmenám v technológiách a technologických postupoch, s cieľom optimalizácie poskytovania bezpečných a spoľahlivých energií pre obyvateľov, domácnosti a pre ostatné sektory. Tlak na dekarbonizáciu spoločnosti je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej politiky, ale aj svetových snáh. Zmeny v priemyselných technológiách […]

Elektrotechnický sektor ako nástroj konkurencieschopnosti Slovenskej republiky

Sektor elektrotechniky má historicky aj aktuálne významné miesto v hospodárstve Slovenskej republiky, a zamestnáva až 50 tisíc pracovníkov. Elektrotechnike patrí a aj bude patriť prvenstvo v oblasti inovácií, a príchod Priemyslu 4.0 túto priečku bude výrazne upevňovať. Pracovníci v sektore elektrotechniky tak budú musieť čeliť pomerne závažným zmenám vo vzťahu k požiadavkám na ich odborné vedomosti a zručnosti. Vzdelávací systém na Slovensku je nútený sa výrazne […]

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Hutníctvo a zlievarenstvo na Slovenku patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu. Rozloženie surovinových zdrojov a geopolitické vplyvy prispeli k vzniku tradícií a k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou. V procese geopolitických zmien, sektor reagoval prostredníctvom transformácie vlastníckych vzťahov v podobe investícií do modernizácie výrobných a obslužných procesov. V súčasnosti je schopný svetovej konkurencie, tak v strojnom vybavení, v automatizovaných výrobných procesoch, […]

Пропозиції роботи з українською мовою (pracovné ponuky s ukrajinským jazykom)

Шановні українські друзі, На цій сторінці ви знайдете пропозиції роботи, де роботодавці шукають кандидатів з українською мовою: ПОКАЗАТИ ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ Milí ukrajinskí priatelia, na tejto stránke nájdete pracovné ponuky, kde zamestnávatelia hľadajú uchádzačov s ukrajinským jazykom. ZOBRAZIŤ PRACOVNÉ PONUKY

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu.

V rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, ktorý spravuje a implementuje spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. bola zrealizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Hlavným prínosom tohto dokumentu je okrem kvalifikovanej charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030 aj analýza ľudských zdrojov a jeho aktuálneho stavu. V strategickej analýze je kriticky […]

MÁME STRATÉGIU PRE BUDÚCNOSŤ POLYGRAFIE A SPRACOVANIA PAPIERA

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu je síce zložený z dvoch samostatne fungujúcich odvetví, avšak svojimi produktami sú tieto odvetvia výrazne prepojené. Zástupcovia oboch odvetví združení v Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v priebehu roka 2021 spracovali sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. Experti združení v Sektorovej rade zastupujú najvýznamnejších zamestnávateľov sektora, tiež stredné a vysoké školy pripravujúce absolventov na uplatnenie v týchto odvetviach a ďalšie […]