Novinky

Najdiskutovanejšou témou októbrového rokovania Sektorovej rady pre verejné služby bol návrh rankingu vzdelávateľov

Na prvého októbra 2020 bolo naplánované rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Z dôvodu epidemiologickej situácie a vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s pandémiou Corona vírusu, sa toto rokovanie uskutočnilo iba v online priestore. Potešiteľné je, že účasť na online rokovaní bola veľmi dobrá a členovia Sektorovej rady sa aktívne zapájali do diskusie. Program rokovania Rokovanie sa nieslo v duchu systémových zmien, ktoré sa pri realizácii Programového […]

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch nezaháľa ani v tomto období

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa po piatich mesiacoch stretla na ďalšom, piatom rokovaní, ktoré sa opäť konalo v online priestore, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovanie sa uskutočnilo 6. októbra 2020. Program rokovania Program piateho rokovania bol rozmanitý. Riešili sa témy sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu obnovy a stratégie PRÁCA 4.0, národné štandardy zamestnaní, inovácie […]

Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore

Vo štvrtok 8. októbra bolo organizované piate rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať. Nová predsedníčka Na úvod rokovania všetkých členov privítali garant Sektorovej rady Andrej Lasz, tajomník Sektorovej […]

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo naplno pokračuje v plnení úloh aj napriek pretrvávajúcej pandémii

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo sa 8. októbra 2020 stretla po vyše štyroch mesiacoch opäť v online priestore na svojom 5. rokovaní. Napriek limitovaným osobným stretnutiam počas leta prebiehali jej intenzívne práce aj počas uplynulého obdobia, preto program rokovania bol vskutku intenzívny. Prezentácie Predtým, ako sa pristúpilo k vyhodnoteniu a diskusii hlavných výstupov práce Sektorovej rady, vzbudili záujem členov […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“) sa zišla piatykrát na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v online svete o 13,00 hod 15. októbra 2020. Otvorenie a privítanie Rokovanie otvorila predsedníčka Sektorovej rady, ktorá skonštatovala, že pri 84% účasti členov Sektorovej rady je uznášania schopné. V úvode privítala všetkých prítomných vrátane dvoch nových členov Sektorovej rady:  Ing. Michala […]