Novinky

4. rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „SR ITaT“) sa uskutočnilo 2. júna 2020 vo virtuálnom priestore platformy Webex. Po úvodných technických problémoch sa slova ujal tajomník, aby účastníkov privítal a previedoljednotlivými bodmi programu. Účastníci rokovania sa venovali dvom zásadným témam – zhodnotenie stavu prípravy dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, […]

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

Cestovný ruch je jedným z hospodárskych odvetví, ktoré boli pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac. V tomto odvetví došlo k rýchlemu poklesu dopytu a nárastu nezamestnanosti. Pre ekonomiky, ktoré sú vo veľkej miere závislé od cestovného ruchu, má táto situácia devastačné následky. Pozastavenie turizmu V turistických destináciách ostali opustené hotely, reštaurácie a bary, zábavné parky, turistické atrakcie aj múzeá sa zatvorili. Kultúrne podujatia, […]

Vieme, aké prierezové zručnosti budú potrebné v roku 2030.

Dňa 29. mája 2020 sa uskutočnilo online rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment. Aj keď nám aktuálna situácia nedovolila stretnúť sa s členmi osobne, všetky body rokovania sme naplnili prostredníctvom online videohovoru.  Zúčastnilo sa ho 14 členov Sektorovej rady a ďalších 6 zástupcov spoločnosti TREXIMA Bratislava. Rokovanie prebiehalo v pokojnej atmosfére a po úvodných […]

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 27. – 28. mája 2020 v priestoroch Hotela Hrádok v Jelšave.   Rokovania sa zúčastnilo 22 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 82 % účasť. Šesť členov Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád […]