Novinky

Zelená ekonomika na stredných školách

TREXIMA Bratislava vypracovala aktualizáciu štátneho vzdelávacieho programu zameraného na ochranu životného prostredia a cirkulárnu/obehovú ekonomiku. Jedna z dominantných tém Európskej únie sa tak dostane do stredných škôl s aktuálnymi požiadavkami zamestnávateľov. Obsahové zameranie analýzy nadväzuje na celosvetový trend prechodu na udržateľné hospodárstvo. Cieľom predkladaného výstupu bolo aktualizovať študijný odbor 3916 M životné prostredie a doplniť ho o prvky cirkulárnej/obehovej ekonomiky. […]

EVTA vytvára medzinárodné siete

TREXIMA Bratislava sa pohybuje v medzinárodnom prostredí. Je aktívnym a rovnocenným partnerom všetkých členov združených v Európskej asociácii odborného vzdelávania a prípravy EVTA. Podieľa sa na zvyšovaní informovanosti o európskych politických programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, jeho atraktivity, inkluzívnosti a excelentnosti a samozrejme na predstavovaní potrieb a očakávaní profesionálov a študentov. Veľký dôraz sa v súčasnosti dáva […]

V čom bude Aliancia sektorových rád nová

Od 1. februára 2023 vznikla Aliancia sektorových rád ako záujmové združenie právnických osôb. Jej činnosť bez právnej subjektivity trvala desať rokov a definoval ju Zákon o službách zamestnanosti. Zakladateľskú zmluvu Aliancie podpísali sociálni partneri a zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minister práce pri tejto príležitosti ocenil všetky činnosti, ktoré sa doteraz vykonali v prospech […]

Ako by chatbot navrhol platy v TREXIME

Na svete je „hmatateľná“ umelá inteligencia v podobe tretej generácie chatovacieho robota ChatGPT. Tento chatbot potvrdzuje, že umelá inteligencia má nové využitie. Už dokáže zvládnuť aj kreatívne zadania, nielen vyriešiť komplexné dátové úlohy a hľadať zložité vzťahy v matematických a štatistických modeloch, ktoré využíva aj TREXIMA Bratislava. Umelá inteligencia už produkuje kreatívny obsah, ktorý je v niektorých prípadoch na nerozoznanie […]