Referencie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národná sústava povolaní (NSP) — celoštátny elektronický register štandardných požiadaviek zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. NSP obsahuje viac ako 1 500 národných štandardov zamestnaní.

www.sustavapovolani.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) — bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožňuje nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie najvhodnejších pracovných miest. Zamestnávateľom poskytuje bezplatnú inzerciu voľných pracovných miest a databázu uchádzačov o prácu. Dnes má ISTP pol milióna návštev za mesiac, 25 tisíc registrovaných zamestnávateľov, viac ako 70 tisíc aktívnych používateľov a 30 tisíc voľných pracovných miest.

www.istp.sk

Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce (ÚNP) — štatistické zisťovanie rozdielností v štruktúre nákladov práce medzi zamestnávateľmi a odvetviami, dynamiky, zmien v krátkodobom a dlhodobom horizonte nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom porovnaní.

Realizácia úloh súvisiacich s celoslovenskými zisťovaniami o štruktúre miezd zamestnancov a regionálnej zamestnanosti podľa miesta výkonu práce.

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Informačný systém o cene práce (ISCP) — jedinečný informačný systém o pracovných podmienkach a aktuálnej výške zárobkov na Slovensku podľa konkrétnych zamestnaní s 25 ročnou tradíciou. ISCP pokrýva 52% produktívneho obyvateľstva na Slovensku, čiže ide o každého druhého zamestnanca.

Morjan EU VET (Holandsko)

Career guidance and counselling basis for a better future (CABAF) — prieskumy a analýzy na regionálnych trhov práce na Slovensku, Holandsku, Francúzku a Maďarsku.

www.careercare.eu

VRC Ltd. (Veľká Británia)

Skills Training for Effective Practice (STEP) — strategické partnerstvo v oblasti poskytovania odbornej prípravy a poradenstva.

www.skillstep.eu

PSA Slovakia, s.r.o., PENAM SLOVAKIA, a.s., Západoslovenská energetika, a.s.

Analytické hodnotenie práce (AHP) — analytické hodnotenie pracovných miest pomocou vyvinutej bodovej metódy hodnotenia náročnosti práce.

SPP, a.s. , Wertheim, s.r.o. , Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Mzdový benchmark — Špecializované porovnanie miezd šité na mieru zamestnávateľom podľa určených zamestnaní, regiónov, sektorov národného hospodárstva, štruktúry mzdy, pohlavia, vzdelania a pod.

TATRAVAGÓNKA a.s., Slovenské magnezitové závody, a.s., Chemosvit, a.s.

Silné pracovisko — jedinečný analytický nástroj na skúmanie sily pracoviska z pohľadu pracovného potenciálu zamestnancov a jeho efektívneho využívania v praxi.

www.silnepracovisko.sk

Zväz stavebných podnikateľov

Odvetvová štatistika — analytické hodnotenie stavebného trhu práce z hľadiska mzdových a pracovných podmienok na Slovensku a v Českej republike.