Referencie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národná sústava povolaní (NSP) — celoštátny elektronický register štandardných požiadaviek zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. NSP obsahuje viac ako 1 500 národných štandardov zamestnaní.

www.sustavapovolani.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) — bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožňuje nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie najvhodnejších pracovných miest. Zamestnávateľom poskytuje bezplatnú inzerciu voľných pracovných miest a databázu uchádzačov o prácu. Dnes má ISTP pol milióna návštev za mesiac, 25 tisíc registrovaných zamestnávateľov, viac ako 70 tisíc aktívnych používateľov a 30 tisíc voľných pracovných miest.

www.istp.sk

Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce (ÚNP) — štatistické zisťovanie rozdielností v štruktúre nákladov práce medzi zamestnávateľmi a odvetviami, dynamiky, zmien v krátkodobom a dlhodobom horizonte nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom porovnaní.

Realizácia úloh súvisiacich s celoslovenskými zisťovaniami o štruktúre miezd zamestnancov a regionálnej zamestnanosti podľa miesta výkonu práce.

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Informačný systém o cene práce (ISCP) — jedinečný informačný systém o pracovných podmienkach a aktuálnej výške zárobkov na Slovensku podľa konkrétnych zamestnaní s 25 ročnou tradíciou. ISCP pokrýva 52% produktívneho obyvateľstva na Slovensku, čiže ide o každého druhého zamestnanca.

Morjan EU VET (Holandsko)

Career guidance and counselling basis for a better future (CABAF) — prieskumy a analýzy na regionálnych trhov práce na Slovensku, Holandsku, Francúzku a Maďarsku.

www.careercare.eu

VRC Ltd. (Veľká Británia)

Skills Training for Effective Practice (STEP) — strategické partnerstvo v oblasti poskytovania odbornej prípravy a poradenstva.

www.skillstep.eu

PSA Slovakia, s.r.o., PENAM SLOVAKIA, a.s., Západoslovenská energetika, a.s.

Analytické hodnotenie práce (AHP) — analytické hodnotenie pracovných miest pomocou vyvinutej bodovej metódy hodnotenia náročnosti práce.

SPP, a.s. , Wertheim, s.r.o. , Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Mzdový benchmark — Špecializované porovnanie miezd šité na mieru zamestnávateľom podľa určených zamestnaní, regiónov, sektorov národného hospodárstva, štruktúry mzdy, pohlavia, vzdelania a pod.

TATRAVAGÓNKA a.s., Slovenské magnezitové závody, a.s., Chemosvit, a.s.

Silné pracovisko — jedinečný analytický nástroj na skúmanie sily pracoviska z pohľadu pracovného potenciálu zamestnancov a jeho efektívneho využívania v praxi.

www.silnepracovisko.sk

Zväz stavebných podnikateľov

Odvetvová štatistika — analytické hodnotenie stavebného trhu práce z hľadiska mzdových a pracovných podmienok na Slovensku a v Českej republike.

COLAS Slovakia, a.s.

„Službu spracovania benchmarkingu od TREXIMY využíva naša spoločnosť už niekoľko rokov a sme spokojní ako s profesionálnym prístupom, tak i s finálnym produktom. Benchmarking nám dotvára predstavu o mzdových podmienkach na trhu práce v našom sektore a je podporným východiskom pri stanovovaní ďalšej mzdovej politiky našej spoločnosti.“

Ing. Martina TISCHLEROVÁ
HR Specialist

WERTHEIM Administration, s.r.o.

„So spoločnosťou Trexima spolupracujeme viac ako 10 rokov. Jej štatistické prehľady, analýzy a poradenstvo nám uľahčujú a umožňujú správne smerovanie našej mzdovej a personálnej politiky. Poskytujú nám rôzne pohľady a porovnanie miezd šité na mieru podľa našich požiadaviek (podľa pracovných pozícií, regiónov, sektorov národného hospodárstva, štruktúry mzdy, pohlavia, vzdelania a pod).“

Mgr. Juraj DRUCKER
HR Manager

Rademaker Slovakia s.r.o.

„Vysoká profesionalita, precíznosť a ústretovosť v priebehu našej spolupráce je skutočným príkladom prístupu ku klientovi zo strany spoločnosti Trexima. Naša požiadavka ohľadom benchmarku bola spracovaná v priebehu niekoľkých dní s ústretovým prístupom a interpretáciou výsledkov. Spoločnosť Trexima je spoľahlivý partner na spoluprácu, ktorú radi opäť v budúcnosti oslovíme.“

Mgr. Adriana HUSÁRIKOVÁ
HR Advisor

Rozhlas a televízia Slovenska

„Jedným z poslaní RTVS ako verejnoprávneho vysielateľa a najväčšieho mediálneho domu na Slovensku je hľadať talenty a vytvárať im priestor na rozvoj. Dôležité však je talenty si udržať a motivovať ich. Jednou z hlavných foriem motivácie je aj finančné ohodnotenie, a preto je pre nás dôležité mať presné údaje o mzdách. Na tento účel používame aj kvalitný benchmarking spoločnosti Trexima, ktorý nám poskytuje detailný pohľad na štruktúru a výšku miezd v našich špecifických profesiách.“

PhDr. Václav STAŠKOVIČ
Riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov

Tatry mountain resorts, a.s.

„Som veľmi rád, že sme so spoločnosťou Trexima začali spoluprácu. Vypracovaný benchmarking miezd nám pomáha pri revízii súčasných miezd a nastavení mzdového systému.“