Novinky

Digitálni lídri hľadajú spoločné témy

V online priestore komunikačnej platformy MS Teams sa dnes zišli na svojom 5. pravidelnom rokovaní zástupcovia Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Program rokovania

Okrem pravidelných tém, kde zhodnotili plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, administratívne a organizačné záležitosti Sektorovej rady a stav tvorby a revízie Národných štandardov zamestnaní, dominovali rokovaniu dva hlavné body.

Vyhodnotenie a Prezentácie

Ten prvý otvorila manažérka projektu SRI , p. Lucia Lednárová Dítětová a týkal sa vyhodnotenia aktuálneho stavu tvorby podkladov do fondu obnovy a národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Členovia Sektorovej rady zobrali na vedomie prezentáciu a ocenili, že z úst manažérky projektu boli zdôraznené aj témy, ktoré sú pre zástupcov sektora mimoriadne dôležité a na ktoré sa zamerala aj sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Išlo o opatrenia na rozvoj čitateľskej, matematickej, digitálnej a finančnej gramotnosti. A práve posledným dvom spomenutým gramotnostiam sa venovali v ďalšom bode rokovania aj predstavitelia IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský a Andrej Bederka, ktorí sa rokovania zúčastnili ako hostia.

Využitie digitálnych platforiem na rozvoj finančnej gramotnosti

Členom sektorovej rady predstavil zámer spolupráce Andrej Bederka, kde v krátkom vstupe vysvetlil, prečo v IT Asociácii Slovenska dospeli k názoru, že rozvoj digitálnych a finančných zručností a gramotností môže prebiehať v synergii a ako vnímajú využitie digitálnych platforiem na rozvoj finančnej gramotnosti na Slovensku. Finančný sektor, je totiž popri sektore informačných technológií a telekomunikácií, najviac digitálne transformovaným sektorom na Slovensku a dynamika digitalizácie sektora môže slúžiť na akceleráciu rozvoja digitálnej gramotnosti naprieč celou spoločnosťou.

Projekt FinQ

Následne bol členom Sektorovej rady predstavený Inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR – projekt FinQ.

Projekt 5 peňazí

Do témy rozvoja finančnej gramotnosti prispela na rokovaní svojou prezentáciou aj Národná banka Slovenska, ktorej predstaviteľ, p. Jančovič, informoval členov Sektorovej rady o pripravovanom projekte 5 peňazí.

Záver

Začiatok jesenného obdobia tak pre členov Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo môže znamenať aj začiatok novej spolupráce na zaujímavých riešeniach v oblasti finančného vzdelávania.