Novinky

NEČAKAJME NA INOVÁCIE V BUDÚCNOSTI, VÄČŠINA Z NICH JE TU S NAMI UŽ TERAZ

Takéto posolstvo odznelo na piatom rokovaní Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby, ktoré sa konalo 23.9.2020 v priestoroch Železníc SR v Trnave.

Aktuálna situácia stále obmedzuje možnosť organizovať stretnutia členov Sektorovej rady bez komplikácií. Preto sme sa tentokrát stretli s polovicou členov osobne a druhá polovica s nami komunikovala na diaľku z online prostredia. Všetko ale fungovalo bez väčších problémov a sme radi, že rokovania Sektorovej rady sa začínajú meniť aj na malé diskusné fóra, na ktorých sa otvárajú dôležité témy pre Slovenskú republiku a najmä sektor dopravy.

Inovácie a ďalšie témy

Ústrednými témami rokovania boli najmä inovácie, pretože s nimi budú členovia pracovať do konca projektu. Je dôležité sledovať inovačné trendy a vyvodzovať ich možný vplyv na zamestnania, ktoré na Slovensku máme. Možno sa zdá, že niektoré inovácie sa ku nám dostanú s opozdením niekoľkých rokov, no ak chceme pripraviť budúcu pracovnú silu pre potreby trhu práce. Musíme byť o krok vpred a už teraz myslieť na vedomosti a zručnosti, ktoré sa musia terajší žiaci a študenti učiť.

Mäkkou inovácii v koľajovej doprave u nás doma je jednoznačne Žilina. Práve tu pôsobí Kompetenčné centrum spoločnosti Siemens Mobility s.r.o. a my máme tú česť mať zastúpenie v členskej základni Sektorovej rady aj z tejto spoločnosti. Inovácie vychádzajúce z tejto firmy sú pre nás výborným podkladom k rozširovaniu databázy odborných vedomostí a zručností. Následne ich členovia Sektorovej rady využívajú pri popise pracovných nárokov na výkon konkrétnych zamestnaní.

Manažérske zhrnutie

Okrem tejto ústrednej témy boli členom odprezentované výsledky ich práce na tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov a odprezentované boli možnosti plnenia jednotlivých návrhov aktivít v rámci pripravovaných nástrojov podpory pre Slovenskú republiku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným členom za podnetné diskusie a tešíme sa na Vás opäť v novembri.