Novinky

V oblakoch (ang. Cloud)

Aký ste typ manažéra? Stojíte pevne na zemi a riadite sa tvrdými dátami, či máte hlavu v oblakoch a hľadáte kreatívne riešenia? A ako sú na tom Vaše dáta, tiež sú “v oblakoch”?

Niektorým z Vás možno ostali v mysli ešte obrazce uplynulých letných dní, ktoré ste trávili na zaslúženej dovolenke. Milujem ten pocit, keď letíte v oblakoch a tie zhluky vodnej pary, ktoré mlčky sledujete, vo vás evokujú čerstvé spomienky. Pred očami sa vám vynárajú fotky, či mnohofarebné portréty prežitých okamihov a vy viete, že od tohto momentu, kedykoľvek zavriete v práci oči, prenesiete sa presne na to miesto, do toho času a načerpáte energiu tejto spomienky. Náhodné, roztomilé, či naopak dramatické tvary oblakov akoby pomáhali Vašej mysli triediť a ukladať tieto spomienky tak, aby boli k dispozícií vždy, keď ich budete potrebovať.

Späť na zem

Ale späť na zem. Ak si dovolíme určité prispôsobenie, podobne funguje aj jeden z perspektívnych inovatívnych trendov, ktoré vo svojej Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 definovala Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Ide o jeden z hlavných výstupov projektu SRI (Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce) pod gesciou Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR, na ktorom vo významnej miere participovala aj spoločnosť TREXIMA Bratislava. Sektorová rada medzi kľúčové inovačné a technologické zmeny  ovplyvňujúce ľudské zdroje v sektore zaradila aj Distribuovanú infraštruktúru (tzv. cloud a edge computing) a Budovanie a rozširovanie cloudových služieb a platforiem.

Trocha teórie

Ale ako vlastne vzniklo pomenovanie „cloud“? Prakticky každý schematický obrázok znázorňujúci nejakú sieťovú infraštruktúru obsahoval aj obrázok pre internet – akýsi oblak, alebo mrak. Keďže princípom cloudu je presťahovanie výpočtov či technológií z firiem von – do „internetu“, teda v daných schémach išli tieto výpočty práve do toho oblaku, a tak sa “neúmyselne” anglické slovo cloud zaužívalo ako výstižný nový pojem pre tento novovznikajúci trend. Oficiálnu a ustálenú definíciu výpočtov v cloude teda Cloud computing, prináša v roku 2011 Národný inštitút pre štandardy a technológie v USA. Podľa tejto definície je Cloud computing model umožňujúci všade dostupný, pohodlný, na vyžiadanie možný sieťový prístup k zdieľaným oblastiam dynamicky konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napr. siete, servery, dátové úložiská, aplikácie a služby), ktoré môžu byť rýchlo nasadzované a uvoľňované s minimálnymi nárokmi na správu alebo vzájomnú interakciu s poskytovateľom tejto služby.

Asi veľmi technické, ale na pochopenie cloudu potrebujete iba pravidlo 3-4-5. Táto definícia totiž vytýčila tri (3) typy cloudových služieb – Software ako služba (SaaS), Platforma ako služba (PaaS) a Infraštruktúra ako služba (IaaS), štyri (4) modely nasadenia cloudových riešení – súkromné, komunitné, verejné a hybridné a päť (5) hlavných charakteristík cloudu: samoobslužná služba na vyžiadanie, široký prístup k sieti, združovanie zdrojov, rýchla elasticita alebo expanzia a služba ktorá sa dá merať.

Čo nám tento trend prináša?

Bežný užívateľ o týchto definíciách často ani nevie, a to ani keď tieto služby v menšej, či väčšej miere využíva. Pojem cloud sa stal akýmsi módnym slovom. Pritom ide o trend, ktorý bude mať pre firmy významný vplyv z hľadiska spôsobu a efektivity práce a jednotlivých procesov, s určitým dopadom aj na ľudské zdroje. Európska únia vo svojej stratégii – Kompas pre digitálnu dekádu 2030 – stanovuje cieľ, kde tri zo štyroch spoločností by mali využívať služby cloud computingu, BigData a umelej inteligencie. Zároveň podľa výstupu národného projektu SRI, kategória inovácie Rozvoj  informačných technológií, kde cloud ako inovácia spadá, bude štvrtou najvýznamnejšou kategóriou, ktorá si vyžiada zmeny  v budúcich odborných vedomostiach a zručnostiach zamestnancov. Celkovo predpokladáme, že táto kategória ovplyvní 7,25 % všetkých požiadaviek na zmenu.

Čo sa týka samotných vedomostí a zručností v spojení s cloudovými technológiami, najväčší podiel na potrebu zmeny špecifických cloudovo-orientovaných odborných vedomostí a zručností sa predpokladá v sektore informačných technológií a telekomunikácií, kde bude tvoriť viac ako 72 % z danej inovačnej kategórie. V ostatných sektoroch budú mať vplyv na odborné vedomosti a zručnosti zamestnancov  najmä inovácie v oblasti zdieľaných úložísk a vzdialeného prístup do agendových a kancelárskych systémov, a to skoro každá piata (19,58 %) zmena v kategórii Rozvoj informačných technológií.

Cloudové riešenia v HR

Tieto vedomosti a zručnosti využijú aj pracovníci HR oddelení, pri používaní moderných cloudových riešení na správu agendy ľudských zdrojov. Či už máte hlavu v oblakoch, alebo stojíte pevne na zemi, výhody cloudu v podobe efektívneho riešenia prístupu k Vašim dátam odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek zariadenia, so škálovateľným počtom užívateľov a ich rolí a pritom prináša riešenie, ktoré je bezpečné, permanentne zálohované, stabilné, spoľahlivé a technicky vždy aktuálne. Presne tieto prednosti má aj modulárny nástroj HR DRIVE, ktorý prináša unikátnu metodiku a prehľadnú správu pracovných pozícií, ich kategorizovania, analytického hodnotenia práce, či pomáha pri vytváraní vnútornej spravodlivosti mzdového systému, alebo riadení adaptačného procesu zamestnancov.

Verím, že pozitívna energia z dovolenky Vám vydrží čo najdlhšie a Vy ste pripravení zaradiť sa medzi tri štvrtiny firiem, ktoré k plneniu úloh vyskúšajú riešenia na báze cloudu. Radi Vám s tým pomôžeme a tieto systémy predstavíme.


Viac informácií: Martin Gymerský I Mobil: 0948 411 744 I Email: [email protected]