Novinky

Mimoriadne opatrenia sa zmierňujú, ako sa vyvíja situácia na trhu práce?

Report o voľných pracovných miestach v PDF
Aktuálne štatistiky inzerátov pracovných ponúk nájdete na tejto stránke: www.istp.sk/statistiky-inzeratov/1/0

Údaje za máj 2020:

 • Prepad v počte nových inzerovaných voľných pracovných miest na portáli ISTP.sk sa zastavil v polovici apríla (kedy bol zaznamenaný medziročný pokles až o 72 %) a aktuálne sa blíži k číslam spred roka (za posledný májový týždeň je evidovaný medziročný pokles o 18 %).

 • Medziročný pokles zaznamenal každý kraj na Slovensku s výnimkou Trnavského a Nitrianskeho. Najvyšší pokles je evidovaný v Trenčianskom a Košickom kraji.

 • Najviac nových voľných pracovných miest za posledný mesiac vzniklo v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Z pohľadu posledného májového týždňa sú na tom najlepšie okresy Nitra, Bratislava a Trnava.

 • Najvyšší medziročný pokles v počte inzerovaných voľných pracovných miest za týždeň je evidovaný v okresoch Bratislava, Košice a Prievidza. Najvyšší nárast je naopak v okresoch Skalica, Nitra a Trnava.

 • Za posledný mesiac pribudlo najviac ponúk v pracovných oblastiach technické a manuálne prierezové zamestnania, strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel) a stavebníctvo. V medziročnom porovnaní však počet ponúk v pracovnej oblasti stavebníctvo za posledný týždeň klesol o 76 %. Najviac nových ponúk v medziročnom porovnaní (nárast o 61 %) zaznamenala pracovná oblasť strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel).

 • Najviac nových voľných pracovných miest za posledný mesiac pribudlo v zamestnaniach vodiči nákladných automobilov a kamiónov, montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe a murári a podobní pracovníci.
 

Pracovné oblastiZamestnaniaKraje a okresy

ISTP v číslach:

 • Počet používateľov, ktorí sa aspoň raz prihlásili do ISTP a udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov (GDPR): 118 000, z toho uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade PSVR: 72 000.

 • Počet uchádzačov s aktívnym osobným profilom (sprístupnený pre zamestnávateľov v ISTP): 21 000, z toho uchádzači o zamestnanie 20 100.

 • Počet registrovaných zamestnávateľov v ISTP: 26 000, z toho 4 900 má aktuálny aspoň jeden inzerát v ISTP.

 • Aktuálny počet voľných pracovných miest (zdroje istp.sk a upsvar.sk): 66 000 (12 200 inzerátov; 10 700 vytvorených v ISTP a 1 500 nahlásených cez úrad PSVR).

 • Celkový počet voľných pracovných miest prezentovaný na ISTP.sk: 70 000 (14 000 inzerátov).

 • Návštevnosť ISTP za máj 2020: 1 062 653 návštev (327 592 jedinečných používateľov). Priemerné trvanie návštevy: 4 minúty a 31 sekúnd. Počet zobrazených stránok: 5 744 867. Počet prezretých stránok na jednu návštevu: 5,41.

 • ISTP najviac navštevujú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, 62 % návštevníkov sú ženy. Zo zahraničných krajín bola najvyššia návštevnosť zaznamenaná z Írska, USA a Českej republiky.

 • Inovovaná funkcionalita ISTP.sk, ktorá umožňuje zamestnávateľom bezplatne inzerovať pracovné ponuky a uchádzačom o prácu sprístupniť svoj profil zamestnávateľom, bola spustená v novembri 2013, kedy dosiahol ISTP počet návštev na úrovni 167 974 za mesiac. ISTP mal v tomto období 87 271 jedinečných používateľov. Rekord v návštevnosti bol zaznamenaný v januári 2020, kedy mal ISTP už 1 068 617 návštev za mesiac, z toho 327 080 unikátnych návštevníkov. Denný rekord v návštevnosti drží streda 3.6.2020 (53 562 návštev a 37 535 jedinečných používateľov).

 • V čase pred koronakrízou bolo potrebné denne schváliť až 500 inzerátov pracovných ponúk od zamestnávateľov (február 2020), aktuálne je to necelých 300 inzerátov.

 • Počet vybavených on-line chatov za mesiac máj 2020 bol necelých 200, počet zodpovedaných e-mailových otázok používateľov ISTP a otázok zo sekcie „Spýtajte sa nás“ bolo približne 400 a počet telefonujúcich sa od zavedenia bezplatnej infolinky zvýšil štvornásobne na približne 700 telefonátov mesačne.

Pripravil: Pavol Hudec   Foto: Shutterstock