Novinky

Vieme, aké prierezové zručnosti budú potrebné v roku 2030.

Dňa 29. mája 2020 sa uskutočnilo online rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment. Aj keď nám aktuálna situácia nedovolila stretnúť sa s členmi osobne, všetky body rokovania sme naplnili prostredníctvom online videohovoru. 

Zúčastnilo sa ho 14 členov Sektorovej rady a ďalších 6 zástupcov spoločnosti TREXIMA Bratislava. Rokovanie prebiehalo v pokojnej atmosfére a po úvodných slovách predsedu a garanta Sektorovej rady sa plynule prešlo do hlavných bodov programu, ktorými boli finalizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a revízia národných štandardov zamestnaní. Sektorovej rade bol predložený dokument sektorovej stratégie, ktorý mali možnosť v poslednom kole pripomienkovať a neskôr záväzne odhlasovať  ako oficiálny výstup Sektorovej rady. Tento výstup sa kreoval v období medzi 3. a 4. rokovaním najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Po zapracovaní posledných pripomienok sa Sektorová rada jednohlasne zhodla na schválení sektorovej stratégie a tak po viac ako 9-mesačnom úsilí šťastne prišli do cieľa.   

Na online zasadnutí nasledovalo predstavenie ďalších úloh, ktorými je revízia všetkých NŠZ garantovaných Sektorovou radou. Tajomník predstavil harmonogram revízie, vysvetlil aspekty nasledujúcich úloh a oboznámil členov so štruktúrou revízie. Členovia Sektorovej rady boli ďalej informovaní o tom, že v nadväznosti na blížiaci sa termín revízie im prideleného NŠZ budú detailne preškolení online formou.  

Sektorová rada po uzavretí bodov rokovania odhlasovala termín ďalšieho rokovania, ktoré, ako všetci dúfajú, sa uskutoční osobnou formou. Už teraz sa všetci tešia na stretnutie 10. septembra 2020!