Novinky

TREXIMA Bratislava na tému Spravodlivá a etická mzda na Slovensku

Dňa 30.5.2019 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave diskutovalo o spravodlivej a etickej mzde vo väzbe na podmienky odmeňovania slovenských zamestnancov. Konferenciu organizoval Odborový zväz KOVO a Nadácia Friedricha Eberta Slovensko.

Na konferencii za našu spoločnosť vystúpil Jozef Krabáč s prezentáciou s názvom Chudobný Slovák, bohatý Slovák. Hlavným posolstvom tejto prezentácie bolo:

  • Mzdy na Slovensku sú podstatne nižšie ako v západnej Európe avšak porovnateľné so mzdami v regióne. Mzdy sú stále veľkým motivátorom na odchod za hranice.
  • Slovensko sa vyznačuje nízkou mierou mzdovej nerovnosti, takmer najnižšou v EÚ. Väčšina zamestnancov zarába od 500 EUR do 1 100 EUR. V iných krajinách je tento interval oveľa väčší. Len 6% zamestnancov zarobí mesačne viac ako 2 300 EUR v hrubom.
  • Zvyšovaním miezd sa zvyšuje aj mzdová nerovnosť.
  • Celkovo 5% najlepšie zarábajúcich zamestnancov v SR zarobí kumulatívne toľko, koľko 30,42 % zamestnancov s najnižšími mzdami.
  • Mzdy v odvetviach nie sú vždy v zhode s úrovňou produktivity práce.
  • Zvyšovanie minimálnej mzdy vo väzbe na minimálne mzdové nároky zapríčinilo zníženie podielu zamestnancov vo vyšších stupňoch náročnosti práce.