Novinky

Trexima opäť partnerom súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Titris TatranskáLomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 45. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom bol Integrovaný odborový zväz.

SONY DSC

Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ako aj prirodzené návyky na takúto ochranu a na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a samozrejme prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese. Sme radi, že sme aj tento rok mohli byť partnerom tejto súťaže a veríme, že sa spoločne stretneme aj na ďalšom ročníku. Organizátorom patrí pochvala za vysokú úroveň podujatia a zúčastneným prajeme veľa ďalších úspechov.