Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

Piate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa na poslednú chvíľu presunulo zo Šoporne do online priestoru. V dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie sa členovia Sektorovej rady stretli prostredníctvom MS Teams 17. septembra 2020.

Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií

Manažérka projektu SRI, PeaDr. Lucia Lednárová Dítětová, predstavila na úvod rokujúcim členom vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Rokovanie pokračovalo vyhodnotením jednej z hlavných úloh Sektovej rady, a to prácou na revízii a tvorbe národných štandardoch zamestnaní.

Inovácie

Na rokovaní členovia Sektorovej rady neopomenuli ani inovácie v sektore chémie a farmácie. Do problematiky členov uviedla Ing. Silvia Surová zo Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. Členovia Sektorovej rady sa zaviazali neustále obnovovať zoznam inovácií a reflektovať tieto inovácie do národných štandardov zamestnaní. Rokovanie Sektorovej rady sme uzavreli diskusiou na tému rankingu vzdelávacích inštitúcií, ktorá priniesla mnohé podnetné nápady.

Pevne veríme, že ďalšie rokovanie už budeme môcť absolvovať osobne.