Novinky

V roku 2020 ponúkol portál ISTP.sk necelých 190 000 voľných pracovných miest, ich počet sa medziročne znížil o 22 %

 • Za rok 2020 zaznamenal pracovný portál ISTP necelých 190 000 voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce, počet pracovných príležitostí sa ale v dôsledku koronakrízy medziročne znížil o 22 %.

 • Z pohľadu počtu inzerátov bolo za rok 2020 evidovaných 61 000 inzerátov, čo predstavuje medziročný pokles o 15 %.

 • V decembri pribudlo 9 128 nových voľných pracovných miest (ide o 2 678 inzerátov).

 • Počet inzerovaných voľných pracovných miest v decembrových týždňoch klesol v medziročnom porovnaní od 11,72 % do 35,62 %. Výnimku tvorí týždeň 19. – 25.12., kedy bol zaznamenaný medziročný nárast o 122,6 %.

 • Za mesiac december vzniklo najviac nových voľných pracovných miest v Bratislavskom (1 601), Nitrianskom (1 279) a Banskobystrickom kraji (1 116). Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (1 148), Nitra (561) a Krupina (490).

 • Najviac nových ponúk za posledný mesiac eviduje pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (1 996), z pohľadu zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (1 032).


Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest za posledné dva mesiace
Prítok nových voľných pracovných miest za december podľa krajov
Prítok nových voľných pracovných miest za december podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za december podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za december podľa zamestnaní (TOP 10)
Rok 2020 v číslach

 • Počet nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce v roku 2020: 186 483 (60 809 inzerátov)

 • Najvyšší týždenný prítok voľných pracovných miest: 6 833 (12. – 18.9.2020)

 • Najvyššia návštevnosť ISTP bola dosiahnutá v júni: 1 274 614 návštev, 380 886 unikátnych návštevníkov

 • Priemerný denný počet inzerátov na schválenie: 259

 • Počet vybavených online chatov: 2 000 (167 mesačne)

 • Počet zodpovedaných e-mailových otázok a otázok zo sekcie „Spýtajte sa nás“: 3 800 (317 mesačne)

 • Počet telefonujúcich: 400 až 500 telefonátov mesačne

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP  

Foto: Shutterstock