Novinky

Hľadá sa recept na kvalitu pre ELA

Európsky orgán práce ELA si vybral spoločnosť TREXIMA Bratislava, aby skvalitnila portál trhu práce EURES. Hlavnou výzvou bude objaviť potenciál na zlepšenie zberu dát, analýz a tiež skvalitnenie prezentácie údajov o trhu práce.

V rámci projektu s názvom „Labour market information provision on the EURES portal – Methodological review“ zadefinuje TREXIMA Bratislava novú metodológiu zberu dát portálu EURES, ktorý ELA prevádzkuje. Hlavným výstupom projektu bude metodika a návrh na komplexné riešenie automatizácie údajov používaných v rámci portálu EURES. Začiatok projektu a prvý projektový „kick off“  míting v sídle ELA je plánovaný  2. februára 2023.  

Portál EURES ponúka uchádzačom o zamestnanie, zamestnávateľom a odbornej verejnosti databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy. Poskytuje štatistiky a informácie o životných a pracovných podmienkach v 27 štátoch EÚ, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Informuje o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a finančnú podporu pracovnej mobility.

Hlavným zámerom projektu je optimalizovať zber dát a ich analýzu a tiež skvalitniť prezentácie údajov o trhu práce. Vďaka inovovanému a automatizovanému zberu dát a vytvorenej metodológii by sa malo docieliť zvýšenie kvality dát a prezentovaných informácií cez EURES. 

Trexima Bratislava sa odhodlala zúročiť v tomto projekte svoje 30-ročné skúsenosti s dátovými analýzami a prognózami na trhu práce a tiež 20-ročné skúsenosti s prevádzkovaním internetových portálov trhu práce (napríklad portál ISTP.sk).


Viac informácií: PaedDr. Alena Minns, PhD. I Mobil: 0948 343 552 I Email: [email protected]