Novinky

Nemáte čas čítať? Pustite si podcast o trhu práce!

TREXIMA Bratislava v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnávateľmi, zástupcami stavovských a profesijných organizácií Vám predstavujú sériu podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami.

Pre všetkých priaznivcov prognóz je tu 10 podcastových epizód vo forme rozhovorov s odborníkmi o aktuálnych príležitostiach či problémoch na trhu práce vo vybraných odvetviach a odpovede na otázky, kde (ne)nahradia technológie pracovnú silu, akých zamestnancov dnes hľadajú firmy, či ktorí absolventi sú už teraz pre trh nadbytoční.

Vypočujte si všetky epizódy zo série:

Trh práce a vzdelávanie • Juraj Káčer a Lucia Lednárová Dítětová

Vzdelávanie by nemalo končiť štúdiom. Akých zamestnancov dnes hľadajú firmy? Inovácie v sektoroch hospodárstva.

Potravinárstvo – sebestačnosť, pracovná sila a budúcnosť • Jana Venhartová

Aké sú aktuálne čísla v našej potravinovej sebestačnosti? Čo (ne)čítajú spotrebitelia na obaloch a stúpa počet vegetariánov? Chýbať budú nielen pekári.

Gastrosektor po pandémii a v čase energetickej krízy • Marek Harbuľák

Vrátili sa po pandémii zamestnanci gastra späť ku svojmu povolaniu? A budú sa zatvárať gastroprevádzky pre zvýšené faktúry za energie? Nočný recepčný už v blízkej budúcnosti možno nebude potrebný. Ako a kde (ne)nahradia technológie pracovnú silu v gastre a turizme.

Železničná doprava – trendy a absentujúce ľudské zdroje • Ján Žačko

Ktoré povolania potrebujú železnice ako soľ? Je meškanie vlakov spôsobené len nedostatkom pracovnej sily? Autonómne riadenie nie je ďaleká budúcnosť a inovácie na železnici prinesú nové pozície.

Rôznorodosť sektoru kultúry – priestor pre zamestnanosť • Alexandra Homoľová

SNG nie je len o výstave produktov. Ochrana kultúrneho dedičstva vytvára pracovné príležitosti nielen pre špecialistov, ale aj inovácie.

Energetická kríza – zmena klímy – nové výzvy pre pracovnú silu • Artur Bobovnický

Začarovaný kruh elektrickej energie a plynu. Máme správny mix obnoviteľných zdrojov, ale klimatická zmena nemá hranice. Koho bude energetický sektor potrebovať? Napríklad operátora v jadrovej elektrárni či zamestnanca pri inštalácii fotovoltiky. Budúce pozície v energetike.

Ľudské zdroje v zdravotníctve • Miroslav Halecký

Stabilita ľudských zdrojov v zdravotníctve. Aký vplyv majú inovácie a technický pokrok na odliv našich zdravotníkov? Štúdium pre zdravotnícky sektor je istota uplatnenia na trhu práce.

Drevo a lesy pre budúce generácie • Igor Patráš

Aký je reťazec spracovania dreva a ako na tom je drevospracujúci priemysel v súčasnosti? Lesníctvo sa prenáša na generácie. Praktické skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Ako a kde hľadajú firmy šikovných absolventov?

Automobilový priemysel – vlajková loď nášho priemyslu • Andrej Lasz

Prečo a kedy si už nekúpime auto na spaľovací motor? Koľko ľudí pracuje v automobilovom priemysle a ktoré pozície budú potrebné? Inovácie a priemysel 4.0 vytvoria nové pracovné príležitosti pri obsluhe strojov.

Súčasné disparity a trendy na trhu práce • Ivan Láska

Čo vieme prognózovať vďaka demografii? Mýty a fakty o tom, či naozaj máme veľa vysokoškolákov. Ktorí absolventi si nájdu zamestnanie okamžite a ktorí sú už teraz pre trh nadbytoční? Dôvody, pre ktoré absolventi idú do zahraničia alebo robia nakoniec niečo iné, ako vyštudovali.